Novosti

Istraživanje i upitnik za studente i djelatnike

06.04.2021.

Kategorija:

Ostalo

Na Filozofskom fakultetu, u sklopu institucijskog znanstvenog projekta voditeljice doc. dr. sc. Ivane Restović, provodi se istraživanje na temu "Stavovi studenata i djelatnika Sveučilišta u Splitu o spolnosti i odgovornom spolnom ponašanju". 
Svrha projekta i cilj istraživanja je dobiti uvid u spoznaje i promišljanja studenata i djelatnika Sveučilišta u Splitu o važnosti odgovornog spolnog ponašanja u različitim razdobljima života, prevenciji rizičnog seksualnog ponašanja koje je u porastu, kao i provjeriti utjecaj medija na znanja i stavove o spolnom ponašanju. Istraživanje se provodi u skladu s Etičkim kodeksom istraživanja. Upitnik na donjem linku je anoniman, a za ispunjavanje je potrebno 10 - 15 minuta.
Link na kojem je moguće preuzeti upitnik je: https://limesurvey.srce.hr/565165?lang=hr