Novosti

Dodjela stipendija za studente s područja grada Kaštela

14.12.2021.

Kategorija:

Ostalo, Naslovna
Dodjela stipendija za studente s područja grada Kaštela

Rotary Klub Kaštela objavljuje natječaj za stipendiranje izvrsnih i redovitih studenata visokih učilišta u Republici Hrvatskoj za 2021./2022. školsku/akademsku godinu
Uvjeti natječaja:
1. Dodjeljuju se ukupno tri stipendije, za redovitog studenta/studenticu visokih učilišta.
2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ako:
- imaju prijavljeno prebivalište na području grada Kaštela,
- nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija (vrijedi za studente trećeg i kasnijih semestara studija),
- prosjek ocjena iz položenih ispita u dosadašnjem studiju najmanje 4,0 (vrijedi za studente trećeg i kasnijih semestara studija), odnosno,
- prosjek ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,5 (vrijedi za studente koji su upisali prvu godinu studija),
- nisu stariji od 26 godina,
- ne ostvaruju pravo na stipendiju po nekoj drugoj osnovi
3. U slučaju istih uvjeta prednost pri dodjeli stipendija imaju pristupnici koji su lošijeg socijalno-ekonomskog statusa, pristupnici bez jednog ili oba roditelja te pristupnici iz obitelji s petero i više djece.
Novčani iznos stipendije:
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci trajanja akademske godine.
Mjesečni iznos stipendije za studenta/studenticu je 800 kn
Odabranim stipendistima stipendije će se isplaćivati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, počevši od 1. listopada tekuće godine, dok će se stipendija za listopad i studeni uplatiti retroaktivno nakon odabira.
Rokovi i potrebna dokumentacija:
1. Obrazac za prijavu dostupan je na sljedećoj poveznici:
https://www.kastela.org/.../2021/12/ObrazacZaPrijavu.docx
2. Obrazac za prijavu potrebno je ispuniti elektronički te zajedno s ostalom obveznom dokumentacijom poslati elektroničkom poštom na adresu stipendije.rckastela@gmail.com
3. Rok za prijavu je 23.12.2021. godine
4. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni elektroničkim putem do 10.1.2022. godine.
5. Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

Dodatne informacije:
Za sva dodatna pitanja i informacije o natječaju obratite se na stipendije.rckastela@gmail.com
ROTARY KLUB KAŠTELA
Don Frane Bege 27
21214 Kaštel Kambelovac
https://www.facebook.com/RotaryKastela/