Novosti

Dan nastavnih baza

02.05.2019.

Kategorija:

Istaknuto

Svečana proslava Dana nastavnih baza Sveučilišta u Splitu održana je 29. travnja na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Nastavne baze omogućavaju studentima Sveučilišta kvalitetne stručne prakse putem kojih studenti povezuju teoriju i praksu, stječu znanja i vještine potrebne za brže uključivanje na tržište rada.

Na proslavi su dodijeljena priznanja nastavnim bazama kao i studentima koji su se iskazali marljivošću i zalaganjem u obavljanju stručne prakse.

Sveučilišni odjel za stručne studije je ove akademske godine predložio Hrvatsku gospodarsku komoru Županijsku komoru Split kao svoju najbolju nastavnu bazu i studenticu preddiplomskog stručnog studija Trgovinsko poslovanje Ivanu Ercegović za izuzetno zalaganje u obavljanju stručne prakse u navedenoj nastavnoj bazi.

Ciljevi