Novosti

Dalmatinski festival matematike

17.05.2022.

Kategorija:

Događanja, Naslovna

Na Sveučilišnom odjelu za stručne studije dana 13.5.2022. održao se Dalmatinski festival matematike, regionalno ekipno natjecanje iz matematike na kojem je sudjelovalo 440 učenika osnovnih i srednjih škola iz Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije. U sklopu festivala održan je i stručni skup za mentore te ostale zainteresirane učitelje i nastavnike matematike.

Dalmatinski festival matematike održan je u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika matematike Dalmacije pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, u suorganizaciji sa Sveučilišnim odjelom za stručne studije Sveučilišta u Splitu i Enigmatskim klubom „Božidar Vranicki“ iz Splita. Kao član organizacijskog odbora u organizaciji festivala aktivno je sudjelovala profesorica Renata Kožul Blaževski sa Zavoda za matematiku i fiziku.