Novosti

Čestitke kolegici!

27.03.2024.

Kategorija:

Istaknuto, Naslovna
Čestitke kolegici!

Naša kolegica Antonija Roje je 27. ožujka 2024. godine uspješno obranila doktorsku disertaciju s naslovom „Utjecaj poduzetničke orijentacije na društvenu inovativnost i ekonomsku održivost organizacija društvenog poduzetništva“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Čestitke kolegici!

Ciljevi