Novosti

Čestitka kolegi

09.12.2019.

Kategorija:

Događanja

Kolega Tino Kusanović je obranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Utjecaj tečajne politike na kretanje i strukturu stranih direktnih investicija u zemljama Srednje i Istočne Europe" na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Čestitamo!

Ciljevi