Novosti

Čestitike našim studentima!

15.06.2022.

Kategorija:

Događanja, Naslovna

Čestitike našim kolegama studentima: Mateju Grizelju, Mariu Džolanu, Marinu Abazi, Domagoju Kasalo, Anti Prceli, Josipu Bobanu, Ivanu Džolanu, Karlu Bokšiću, Karlu Kozmiju, Stipu Kelavu i Ivanu Ševi koji su osvojili drugo mjesto na prvenstvu košarke Sveučilišta u Splitu.