Novosti

Anketni upitnik - nastavak SEA-EU projekta

30.11.2021.

Kategorija:

Ostalo, Naslovna
Anketni upitnik - nastavak SEA-EU projekta

Poštovani,

očekujemo raspisivanje novog poziva za nastavak financiranja SEA-EU projekta na šest partnerskih sveučilišta. Kako bi se prilikom pisanja nove prijave, upoznali s trenutnom razinom osviještenosti te stavovima koje su studenti, nastavnici te administrativno osoblje razvili prema SEA-EU alijansi na našem Sveučilištu (a tako i svim ostalim sveučilištima koja su dio alijanse), izrađeni su anketni upitnici prilagođeni svakoj posebnoj skupini dionika.

Kako bi motivirali studente, nastavnike te administrativno osoblje da sudjeluje u istraživanju, na svakom sveučilištu se dijele tri iPad-a (10.2 (2021), 64GB silver), za svaku skupinu dionika po jedan.

Molimo Vas da odvojite par minuta vremena i ispunite anketni upitnik koji je prilagođen Vašoj skupini, ovisno o tome pripadate li nastavnicima i istraživačima ili ne-akademskom osoblju. Vaša povratna informacija nam je jako važna u svrhu prikupljanja informacija za prijavu novog SEA-EU projekta.

 

AKADEMSKO OSOBLJE: 

https://ls.sea-eu.org/limesurvey/index.php/561339?lang=hr

 

NE-AKADEMSKO OSOBLJE: 

https://ls.sea-eu.org/limesurvey/index.php/176934?lang=hr

 

Za više informacija kontaktirajte: seaeu@unist.hr

 

Srdačan pozdrav,

SEA-EU UNIST tim