Kontakt | Zavod za matematiku i fiziku

predstojnica Zavoda za matematiku i fiziku
Nada Roguljić, prof.
viši predavač
Kopilica 5, II. kat, ured 209
+385 (21) 329 303
Ivo Baras, dipl. ing.
viši predavač
Kopilica 5, II. kat, ured 210
+ 385 (21) 329 312
Arijana Burazin Mišura, dipl. ing.
viši predavač
Kopilica 5, II. kat, ured 210
Renata Kožul Blaževski, prof.
viši predavač
Kopilica 5, II. kat, ured 210
+ 385 (21) 329 212
Julija Mardešić, prof.
predavač
Kopilica 5, II. kat, ured 229
Jelena Ružić, mag. educ. math. et phys.
predavač
Kopilica 5, II. kat, ured 209
tajnica Zavoda
Ivana Višić, iur.
Kopilica 5, I. kat, ured 123