Uvod

Uvod

Misija Ureda za mobilnost i međunarodnu suradnju jest internacionalizacija Odjela putem mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja čime se osigurava prijenos znanja te promiče i stvara visoka kvaliteta obrazovanja na stručnoj i specijalističkoj razini studijskih programa koji se provode na Odjelu.

Umrežavanjem sa sličnim međunarodnim obrazovnim institucijama i gospodarskim subjektima nastavnicima, osoblju i studentima omogućuje se unapređivanje i jačanje kompetencija, znanja i vještina. Cilj je doprinijeti kvaliteti svih segmenata i djelatnosti Odjela, osobito nastave i praktičnih istraživanja, koja će pridonijeti većem ugledu i položaju Odjela unutar Sveučilišta u Splitu, poboljšati i ugled samog Sveučilišta te, u konačnici, potpomoći razvoju gospodarstva u cjelini.

Ured za mobilnost i međunarodnu suradnju uspostavljen je akademske godine 2011./2012.

Ključne aktivnosti Ureda su:

  • promoviranje raznih oblika međunarodne aktivnosti i razvoj međunarodnih odnosa kroz provođenje i poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, sudjelovanje u međunarodnim projektima u području istraživanja i visokog obrazovanja.