O studiju

Vrsta studija Specijalistički diplomski stručni studij
Naziv Računovodstvo i financije
Nositelji Predlagači Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 2 godine (4 semestra)
ECTS 120
Uvjeti za upis Završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ekonomije (180 ECTS)
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Stručni/a specijalist/ica računovodstva i financija
Kompetencije koje se stječu završetkom studija Studenti koji završe Specijalistički diplomski stručni studij za računovodstvo i financije osposobljeni su za obavljanje visokostručnih poslova i zadataka iz područja računovodstva, financija, poreza, interne kontrole, interne revizije, platnog prometa uključujući i rukovodne aktivnosti na razini srednjeg ili višeg menadžmenta u državnim odnosno ostalim trgovačkim društvima i financijskim institucijama. Navedeno se odnosi i na poslove u stručnim službama uprava odjela i odsjeka svih ministarstava, jedinica lokalne i regionalne samouprave, institucijama za suzbijanje gospodarskog kriminaliteta i sličnim institucijama, kulturnim i znanstvenim ustanovama i dr. Diplomantima se posebice otvaraju široke mogućnosti samozapošljavanja kroz ostvarivanje osobnih poduzetničkih ideja i projekata, te otvaranje vlastite ili obiteljske tvrtke odnosno obrta jer kroz studij usvajaju sva potrebna znanja i vještine koja im omogućavaju realizaciju odgovarajućih programa.
Detaljnije o studiju Klikni za informacije o studiju