Specijalistički diplomski stručni studij Strojarstva

O studiju

 

Vrsta studija Specijalistički diplomski stručni studij
Naziv Specijalistički diplomski stručni studij Strojarstvo
Nositelji Predlagači Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 2 godine (4 semestara)
ECTS 120
Uvjeti za upis

Završen preddiplomski stručni studij „Konstrukcijsko strojarstvo“ na Sveučilišnom odjelu za stručne studije, ili drugi odgovarajući trogodišnji studij tehničke struke s priznatih 180 ETCS bodova.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Stručni specijalist inženjer strojarstva / stručna specijalistica inženjerka strojarstva (struč. spec. ing. mech)

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Studenti stječu primjerenu razinu specijalističkih znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova što im omogućava neposredno uključivanje u radni proces na razini planiranja, projektiranja, proizvodnje, izgradnje i nadzora nad izgradnjom, ispitivanja, održavanja i eksploatacije složenih tehničkih sustava i njihovih elemenata.

Studenti su osposobljeni za rad s tehničkim sustavima i njihovim elementima na području strojarstva.

Studenti stječu opće i specifične stručne kompetencije. Opće kompetencije mogu i dalje razvijati sposobnost za analizu i sintezu, sposobnost samostalnog učenja, sposobnost za suradnju i komunikaciju, te organizacijske sposobnosti. Specifične stručne kompetencije su teorijska i praktična znanja te vještine potrebne za statičku i dinamičku analizu mehaničkih konstrukcija, analizu naprezanja i konstrukcijsko oblikovanje komponenata, metodičko konstruiranje, primjenu suvremenih računalnih metoda u oblikovanju i pri proračunavanju tehničkih sustava, kao i održavanje i eksploataciju istih.

Detaljnije o studiju Klikni za detaljnije informacije o studiju.