Specijalistički diplomski stručni studij Računovodstva i financije

Uvod

Studenti koji uspješno završe program specijalističkog diplomskog stručnog studija Računovodstvo i financije bit će u stanju odgovoriti svim zahtjevima koji se stavljaju pred srednju i višu razinu rukovođenja u bilo kojemu trgovačkom društvu odnosno instituciji.

Polazeći od aktualnog gospodarskog stanja i onoga što se u doglednoj budućnosti u razvojnom smislu očekuje na prostoru Splitsko-dalmatinske županije i šire, predloženi specijalistički diplomski stručni studijski program u potpunosti, izobrazbom kadrovaspecijalista za područje računovodstva i financija, podržava trenutačne, ali i buduće potrebe za financijsko-računovodstvenim ekspertima.

Prateći aktualne i buduće potrebe tržišta rada, taj program - uz to što osposobljava studente za stjecanje znanja i vještina iz područja računovodstva i financija - bitan naglasak stavlja i na usvajanje znanja iz poreznog područja. Time se studenti pripremaju i za taj iznimno važan segment profesionalnog djelovanja. Tako se taj program čini poželjnim dodatkom ukupnoj ponudi sličnih sveučilišnih i/ili specijalističkih diplomskih stručnih studija u Republici Hrvatskoj.

Usvajanje potrebnih znanja, vještina i tehnika na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Računovodstvo i financije temelji se na nastavnom planu i programu koji je prvenstveno prilagođen praktičnom osposobljavanju polaznika za sve poslove u profesiji za koju se pripremaju tijekom studija.

Potrebnu komponentu praktičnog osposobljavanja studenti dobivaju tijekom nastave te na vježbama, projektima, radionicama i seminarima gdje uz visokoškolske nastavnike takva praktična znanja umnogome izravno prenose i istaknuti eksperti iz gospodarske prakse.

Upravo se zbog lakšeg svladavanja tehnika rada i bržeg uključivanja završenih studenata u gospodarsku praksu i profesionalno obavljanje poslova za koje se pripremaju tijekom studija izuzetna pozornost daje povezivanju teorije i prakse.

Poseban je naglasak stavljen i na osposobljavanje studenata za poslovanje u međunarodnom okruženju, odnosno na nove dimenzije poslovanja koje se pojavljuju u postupku približavanja i priključenja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
 

Pročelnica Odsjeka za RIF: dr. sc. Domagoja Buljan Barbača, prof. v.š. dobuljanatoss [dotttt] unist [dotttt] hr ()

Pomoćnik pročelnice Odsjeka za RIF : dr. sc. Marko Miletić, viši predavač mamileticatoss [dotttt] unist [dotttt] hr ()

Pomoćnik pročelnice Odsjeka za RIF: dr.sc. Petar Pepur, predavač ppepuratoss [dotttt] unist [dotttt] hr ()