Specijalistički diplomski stručni studij Primijenjeno računarstvo

Uvod

Studijski program Specijalističkog diplomskog stručnog studija Primijenjeno računarstvo traje dvije godine (četiri semestra, 120 ECTS bodova) i njegovim završetkom studenti stječu stručni naziv Stručni/a specijalist/ica inženjer/inženjerka računarstva (struč. spec. ing. comp.).

Stručni specijalist inženjer računarstva može se zaposliti u širokom spektru djelatnosti vezanim uz projektiranje i izvođenje informacijskih sustava temeljenih na računalima, izradu i održavanje baza podataka i programa koji ih koriste, izradu i održavanje računalnih programa i internetskih stranica, te održavanje računalnih sustava i mreža.

Cilj Specijalističkog diplomskog stručnog studija Primijenjeno računarstvo je omogućiti studentima usvajanje dodatnih specijalističkih znanja i obnavljanje postojećih znanja i vještina u skladu s napretkom struke. Studij je osmišljen i oblikovan na temelju dosadašnjih spoznaja i iskustava u radu u obrazovnom procesu i iskazanih potreba studenata koji su završili stručni studij te izrazili želju za nastavkom studija. Ovladavanje specijalističkim znanjem i vještinama realna je potreba gospodarstva regije i u skladu je s važećim planskim dokumentima Republike Hrvatske kao i s intencijama Bolonjskog procesa.

 

Pročelnik Odsjeka za informacijsku tehnologiju: Nikola Grgić, viši predavač nikola [dotttt] grgicatoss [dotttt] unist [dotttt] hr (e-mail)

Zamjenica pročelnika Odsjeka za informacijsku tehnologiju: Ljiljana Despalatović, viši predavač ldespalaatoss [dotttt] unist [dotttt] hr (e-mail)

Koordinator tehničkih SDSS: Silvano Jenčić, viši predavač sjencicatoss [dotttt] unist [dotttt] hr (e-mail)