Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije

O studiju

Vrsta studija Specijalistički diplomski stručni studij
Naziv Informacijske tehnologije
Nositelji Predlagači Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 2 godine (4 semestra)
ECTS 120
Uvjeti za upis

Završen preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polja računarstvo u trajanju od najmanje tri godine (180 ECTS).

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija / stručna specijalistica inženjerka informacijskih tehnologija (struč. spec. ing. techn. inf.)
Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Studenti stječu primjerenu razinu specijalističkih znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova što im omogućava neposredno uključivanje u radni proces na razini planiranja, oblikovanja, izgradnje i održavanja računalnih programa i računalnih mreža.

Studenti stječu opće i specifične stručne kompetencije. Opće kompetencije mogu i dalje razvijati sposobnost za analizu i sintezu, sposobnost samostalnog učenja, sposobnost za suradnju i komunikaciju, te organizacijske sposobnosti. Specifične stručne kompetencije su teorijska i praktična znanja te vještine potrebne za projektiranje, integraciju, postavljanje i održavanje računalnih sustava; izvođenje, upravljanje i održavanje računalnih mreža; zatim vještine povezane s prikupljanjem korisničkih zahtjeva za izradu i održavanje računalnih programa i internetskih stranica; te znanja i vještine potrebne za projektiranje, izvođenje i održavanje informacijskih sustava temeljenih na računalima.

Detaljnije o studiju Kliknite za detaljnije informacije o studiju