Nastavna radilišta

U sklopu nastavnog plana preddiplomskog stručnog studija Računovodstva i financije, studenti su obvezni tijekom druge godine studija obaviti stručnu praksu u trajanju od šest tjedana. Svaki student odabire mentora (nastavnika) koji ga raspoređuje na stručnu praksu u tvrtke s kojima Odsjek surađuje, a gdje student dobiva mentora (zaposlenika tvrtke) koji je odgovoran za rad studenta. Student stečeno teorijsko znanje dopunjuje novim znanjima i vještinama iz neposredne prakse, koristeći iskustvo stručnjaka odnosne tvrtke.

Detaljnije