Uvod

Na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u akademskoj godini 2019./2020. počinje se izvoditi preddiplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma.

Riječ je o izmijenjenom preddiplomskom stručnom studiju Trgovinsko poslovanje koje je doživjelo izmjene s ciljem prilagođavanja promjenama u društvu i gospodarstvu. Navedeno je bilo potrebno i kako bi ovaj studijski program bio na razini najnovijih znanstvenih/stručnih spoznaja i trendova te na njima temeljenih vještina.

U skladu s potrebama gospodarstva u ovom dijelu Hrvatske, a uzimajući u obzir sve veću potražnju za stručnjacima koji posjeduju kompetencije vezane uz trgovinu i turizam te inicijative poduzetničkog razmišljanja i samozapošljavanja, ovako izmijenjen studijski program povećava njegovu atraktivnost i prati potrebe današnjeg tržišta rada i gospodarskog okruženja.

Prilikom izrade programa za navedeni studij, naglasak je stavljen na osposobljavanju studenata za učinkovito upravljanje poduzećima i poduzetničko promišljanje u sektoru trgovine i turizma s fokusom na poduzetno, proaktivno i inovativno razmišljanje i ponašanje. Usvojena teorijska i praktična znanja iz područja trgovine i turizma ishodit će upravljačkim vještinama za obavljanje složenih poslova trgovinskog i turističkog poslovanja.

Nastavni proces koncipiran je s ciljem maksimalne interakcije nastavnik/student, pri čemu studenti aktivnom suradnjom primjenjuju usvojena teorijska znanja rješavajući aktualne poslovne slučajeve. Uključivanjem stručnjaka iz prakse u nastavni proces, kao i brojnim terenskim posjetima osigurat će se usvajanje stručnih kompetencija i vještina. U posljednjem semestru kroz obavezni predmet stručna praksa osigurava se nužan spoj teorijske nastave i prakse.

Studij traje šest semestra pri čemu studenti biraju jedan od dva ponuđena modulska programa i to Trgovina i poduzetništvo te Turizam i ugostiteljstvo.

Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i stručni naziv stručni prvostupnik/stručna prvostupnica ekonomije.

Studenti koji su završili trogodišnji preddiplomski stručni studij imaju mogućnost upisati Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma koji traje četiri (4) semestra, nakon čega stječu dodatnih 120 ECTS (ukupno 300 ECTS) i naziv stručni/stručna specijalist/specijalistica ekonomije.


Pročelnica Odsjeka za trgovinsko poslovanje: Antonija Roje, predavač e-mail