Preddiplomski stručni studij Trgovinsko poslovanje

O studiju

 

Vrsta studija Preddiplomski stručni studij
Naziv Trgovinsko poslovanje
Nositelji Predlagači Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 3 godine (6 semestara)
ECTS 180
Uvjeti za upis
  1. završena četverogodišnja srednja škola
  2. položena državna matura B razine (hrvatski jezik, matematika, engleski jezik)

Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita, upisuju se kandidati koji polože državnu maturu i na taj način završe svoje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Ovi se kandidati za upis na prvu godinu stručnog studija prijavljuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem pristupaju preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije uvođenja obavezne državne mature, također se mogu prijaviti posredstvom Središnjeg prijavnog ureda. Uvjet upisa za ove kandidate je završena četverogodišnja srednja škola.

Pravo upisa na studij stječu pristupnici prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za akademsku godinu.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Stručni prvostupnik / stručna prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) ekonomije

Ishodi učenja studijskoga programa

Opći ishodi učenja stručnog prvostupnika/prvostupnice ekonomije ogledaju se u širokom i naprednom znanju i kritičkom razumijevanju osnovnih postavki relevantnih ekonomskih teorija, načela, metoda i instrumenata te u sposobnosti primjene istih u praksi koristeći interdisciplinarnu analizu i prosudbu.

Specifični ishodi razdijeljeni su na tri studijska modula:

Mogućnosti nastavka studija

Po završetku preddiplomskog stručnog studija Trgovinsko poslovanje studenti mogu nastaviti studij na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Trgovinsko poslovanje. Specijalistički diplomski stručni studij Trgovinsko poslovanje traje dvije godine pri čemu se stječe 120 ECTS bodova i akademski naziv stručni specijalist / stručna specijalistica ekonomije.

Studenti mogu nastaviti studij i na drugim specijalističkim diplomskim stručnim studijima iz istog ili drugog područja, pri čemu uvjete za nastavak studija određuje visoko učilište koje provodi taj studij.

Nastavak studija na diplomskom sveučilišnom studiju moguć je ukoliko je to predvidjelo sveučilište koje provodi taj studij, pri čemu se kao uvjeti mogu postaviti razlikovni ispiti.

Detaljnije o studiju Klikni za detaljnije informacije o studiju.