Preddiplomski stručni studij Trgovinsko poslovanje

Nastavni program

I. GODINA – 60 ECTS

I. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP001 Istraživanje tržišta 30+15+15 6
STP002 Osnove računovodstva 30+30+0 6
STP003 Poslovna matematika 30+30+0 6
STP004 Trgovačko pravo 45+0+0 5
STP005 Engleski jezik I 0+0+60 4
STP006 Informatika I 15+30+0 3
  UKUPNO: 6 (22h tjedno) 150+105+75 30

 

II. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP007 Poduzetništvo 30+15+15 7
STP008 Osnove ekonomije 30+30+0 6
STP009 Poslovna statistika 15+30+0 5
STP010 Osnove trgovine i turizma 30+30+0 5
STP011 Engleski jezik II 0+0+60 4
STP012 Informatka II 15+30+0 3
  UKUPNO: 6 (22h tjedno) 120+135+75 30


II. GODINA – 60 ECTS

III. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP013 Unutarnje trgovinsko poslovanje 30+30+0 7
STP014 Menadžment 30+10+20 7
STP015 Marketing 30+10+20 6
STP016 Računovodstvo trgovine 30+30+0 6
STP017 Poslovni engleski jezik 0+0+60 4
  UKUPNO: 5 (20h tjedno) 120+80+100 30


MODUL A: TRGOVINSKO POSLOVANJE

IV. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP023 Vanjskotrgovinsko poslovanje 30+30+0 6
STP024 Ponašanje potrošača 30+15+15 6
STP020 Prodaja i distribucija 30+20+10 6
STP021 Poslovno bankarstvo 30+30+0 6
STP022 Osiguranje i reosiguranje 30+30+0 6
  UKUPNO: 5 (20 sati tjedno) 150+125+25 30


MODUL B: PODUZETNIŠTVO

IV. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP018 Poduzetničko projektiranje 30+30+0 6
STP019 Poduzetnička infrastruktura 30+25+5 6
STP020 Prodaja i distribucija 30+20+10 6
STP021 Poslovno bankarstvo 30+30+0 6
STP022 Osiguranje i reosiguranje 30+30+0 6
  UKUPNO:5 (20 sati tjedno) 150+135+15 30


MODUL C: VANJSKA TRGOVINA I MEĐUNARODNA PUTOVANJA

IV. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP023 Vanjsko trgovinsko poslovanje 30+30+0 6
STP025 Kulturno nasljeđe i međunarodna putovanja 30+10+20 6
STP027
STP026
Talijanski BI
Njemački BI
0+0+60 6
STP028 Ekonomska geografija 30+20+10 6
STP029 Ekonomika međunarodnih putovanja 30+20+10 6
  UKUPNO:5 (20 sati tjedno) 120+80+100 30


III. GODINA – 60 ECTS

MODUL A: TRGOVINSKO POSLOVANJE

V. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP030 Poslovno komuniciranje 30+30+0 6
STP031 Burzovno poslovanje 30+20+10 6
STP035 Razvoj i dizajn proizvoda 30+20+10 6
STP036 Pregovaračke vještine 30+20+10 6
  Izborni predmet 30+30+0 6
  UKUPNO: 5 (20h tjedno) 150+120+30 30

 

Izborni predmeti V. semestara
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP034 Voditeljstvo i teorija izbora 30+30+0 6
STP027
STP026
Talijanski BI
Njemački BI
0+0+60 6
  Neki od predmeta iz V. semestra s drugog modula ili studija 30+30+0 6

 

VI. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP043 Javna nabava 30+30+0 6
STP044 Etika u poslovanju 30+30+0 5
  Izborni predmet 30+30+0 6
STP048 Stručna praksa 80 radnih sati 5
STP049 Završni rad   8
  UKUPNO:5 (12h tjedno) 90+90+0 30

 

Izborni predmeti VI. semestara
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP045 Međunarodna ekonomija 30+30+0 6
STP046 Međunarodne organizacije i intergacije 30+30+0 6
STP047 Menagment događanja 30+15+15 6


MODUL B: PODUZETNIŠTVO

V. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP030 Poslovno komuniciranje 30+30+0 6
STP031 Burzovno poslovanje 30+20+10 6
STP032 Upravljanje kvalitetom 30+20+10 6
STP033 Poduzetničke strategije 30+10+20 6
  Izborni predmet 30+30+0 6
  UKUPNO: 5 (20h tjedno) 150+110+40 30

 

Izborni predmeti V. semestara
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP034 Voditeljstvo i teorija izbora 30+30+0 6
STP027
STP026
Talijanski BI
Njemački BI
0+0+60 6
  Neki od predmeta iz V. semestra s drugog modula ili studija 30+30+0 6

 

VI. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP043 Javna nabava 30+30+0 6
STP044 Etika u poslovanju 30+30+0 5
  Izborni predmet 30+30+0 6
STP048 Stručna praksa 80 radnih sati 5
STP049 Završni rad   8
  UKUPNO:5 (12h tjedno) 90+90+90 30

 

Izborni predmeti VI. semestara
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP045 Međunarodna ekonomija 30+10+20 6
STP046 Međunarodne organizacije i intergacije 30+20+10 6
STP047 Menadžment događanja 30+15+15 6


MODUL C: VANJSKA TRGOVINA I MEĐUNARODNA PUTOVANJA

V. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP037 Organizacija međunarodnih putovanja, turizma i trgovine 30+10+20 6

STP038
STP039

Talijanski BII
Njemački BII

0+0+60 6
STP040 Putničke agencije i prometni sustavi 30+0+30 6
STP041 Ekologija i održivi razvoj 30+30+0 6
  Izborni predmet 30+30+0 6
  UKUPNO: 5 (20h tjedno) 120+70+110 30

 

Izborni predmeti V. semestara
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP034 Voditeljstvo i teorija izbora 30+30+0 6
STP042 Poslovanje ugostiteljskih organizacija 30+20+10 6
  Neki od predmeta iz V. semestra s drugog modula ili studija 30+30+0 6

 

VI. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP043 Javna nabava 30+30+0 6
STP044 Etika u poslovanju 30+30+0 5
  Izborni predmet 30+30+0 6
STP048 Stručna praksa 80 radnih sati 5
STP049 Završni rad   8
  UKUPNO:5 (12h tjedno) 90+90+0 30

 

Izborni predmeti VI. semestara
Kod Naziv predmeta Nastava P+V+S ECTS
STP045 Međunarodna ekonomija 30+10+20 6
STP046 Međunarodne organizacije i intergacije 30+20+10 6
STP047 Menadžment događanja 30+15+15 6