Preddiplomski stručni studij Računovodstva i financije

Uvod

Program studija Računovodstvo i financije utemeljen je na najnovijim stručnim i znanstvenim spoznajama. Najvažnija odlika ovog studija je u tome što  priprema studente za samostalan i praktičan rad nakon završetka studija. Uz to, studij osigurava teorijska i praktična znanja iz područja računovodstva, financija i poreza koja su izravno primjenjiva u praksi i nužna u svakodnevnim poslovima.

Sadržaj predmeta na studiju prati najnoviju računovodstvenu, financijsku i poreznu regulativu u Hrvatskoj te znanstvena dostignuća u razvoju računovodstva, financija i poreza.

Preddiplomski stručni studij Računovodstvo i financije traje šest (6) semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS i naziv stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije.

Većina studenata koji su završili studij Računovodstvo i financije zaposlila se u struci neposredno nakon obrane završnog rada, dok su studenti koji su već radili u struci ostvarili napredak u obavljanju složenijih, a time i bolje plaćenih poslova.

Studenti koji su završili trogodišnji studij imaju mogućnost upisati Specijalistički diplomski stručni studij Računovodstvo i financije koji traje četiri (4) semestra, nakon čega stječu dodatnih 120 ECTS (ukupno 300 ECTS) i naziv stručni/stručna specijalist/specijalistica računovodstva i financija.
 

Pročelnik Odsjeka za računovodstvo i financije: Mr.sc. Luka Mladineo, viši predavač luka [dotttt] mladineoatoss [dotttt] unist [dotttt] hr (e-mail) dobuljanatoss [dotttt] unist [dotttt] hr ()

Zamjenik pročelnika Odsjeka za računovodstvo i financije : Petra Jakaša, predavač petra [dotttt] jakasaatoss [dotttt] unist [dotttt] hr (e-mail) mamileticatoss [dotttt] unist [dotttt] hr ()