Preddiplomski stručni studij Računovodstva i financije

O studiju

Vrsta studija Preddiplomski stručni studij
Naziv Računovodstvo i financije
Nositelji Predlagači Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje Redoviti studenti : 3 godine (6 semestara)
Izvanredni studenti : 3 godine (6 semestara)
ECTS 180
Uvjeti za upis Položena državna matura ili završena četverogodišnja srednja strukovna škola
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Nakon završenog stručnog studija računovodstva i financija i obranjenog završnog rada student dobiva naziv «prvostupnik struke» i osposobljen je za obavljanje složenih računovodstvenih, financijskih, poreznih poslova koji su podloga za odlučivanje te vođenje samostalne djelatnosti, a uz potrebno iskustvo može zauzeti radno mjesto financijskog direktora u malim i srednjim poduzećima.

Mogućnosti nastavka studija

Dvogodišnji specijalistički studij za stjecanje zvanja specijalist struke. Mogućnosti nastavka studija na stručnim specijalističkim diplomskim studijima u Hrvatskoj.

Detaljnije o studiju Klikni za detaljnije informacije o studiju