Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Uvod

Suvremeno poslovanje gospodarskih i poslovnih subjekata sve više ovisi o funkcioniranju računalne opreme, za što su neophodni stručnjaci koji raspolažu upravo neophodnim praktičnim stručnim znanjima. Studij računarstvo polaznike osposobljava za integraciju i održavanja računalnih sustava i mreža, izradu korisničke programske podrške, projektiranje baza podataka i pristupa preko interneta, te projektiranje, izgradnju i korištenje informacijskih sustava.

Glavni cilj i svrha preddiplomskog stručnog studija „Računarstvo“ je usvajanje teorijskih i praktičnih stručnih znanja potrebnih za rad u računalstvu. Polaznici koji završe ovaj studijski program bit će sposobni u najkraćem mogućem vremenu prilagoditi se aktualnim zahtjevima na svojim radnim mjestima.

Studij traje 6 semestara (3 godine) s ukupno 180 ECTS bodova, odnosno 30 ECTS bodova po semestru, a po završetku studija polaznici stječu zvanje: stručni prvostupnik inženjer računarstva/stručna prvostupnica inženjerka računarstva.

Polaznici koji završe ovaj studij imaju mogućnost nastavka stručnog studija i stjecanje zvanja: stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka računarstva ili prelazak na odgovarajući diplomski sveučilišni studij uz polaganje potrebnih razlikovnih ispita izraženih u ECTS bodovima.

Pročelnik Odsjeka za informacijsku tehnologiju: Nikola Grgić, viši predavač nikola [dotttt] grgicatoss [dotttt] unist [dotttt] hr (e-mail)

Zamjenica pročelnika Odsjeka za informacijsku tehnologiju: Ljiljana Despalatović, predavač ldespalaatoss [dotttt] unist [dotttt] hr (e-mail)