Preddiplomski stručni studij Konstrukcijskog strojarstva

Nastavni program - izvanredni studenti

 

I. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SKS001 Linearna algebra 30+0+30+0 5
SKS003 Tehnička mehanika I 30+30+15+0 7
SKS004 Materijali I 45+0+30+0 7
SKS005 Informatika I 15+0+30+0 2
SKS006 Engleski jezik I 10+0+20+0 2
UKUPNO: 5 130+30+125+0 23II. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SKS007 Analiza 45+0+45+0 7
SKS009 Materijali II 30+0+30+0 6
SKS010 Tehnička mehanika II 45+0+45+0 7
SKS011 Informatika II 15+0+30+0 2
SKS012 Engleski jezik II 10+0+20+0 2
UKUPNO: 5 145+0+170+0 24III. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SKS013 Primijenjena i numerička matematika 45+0+30+0 6
SKS002 Tehničko crtanje i CAD 15+30+30+0 5
SKS014 Proizvodni postupci I 45+0+45+0 7
SKS042 Komunikacijske vještine I 10+0+20+0 2
UKUPNO: 4 115+30+125+0 20IV. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SKS008 Nauka o čvrstoći 45+15+30+0 7
SKS020 Osnove elektrotehnike 45+0+45+0 7
SKS021 Proizvodni postupci II 30+0+30+0 5
SKS043 Komunikacijske vještine II 10+0+20+0 2
UKUPNO: 4 130+15+125+0 21

 

V. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SKS015 Elementi strojeva I 30+0+45+0 6
SKS016 CAD I 15+0+45+0 5
SKS017 Tehnička termodinamika 30+0+30+0 5
SKS025 Osnove poduzetništva 30+0+30+0 5
UKUPNO: 4 105+0+150+0 21VI. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SKS019 Elementi strojeva II 45+0+45+0 7
SKS018 CAD II 30+0+60+0 8
SKS022 Mehanika fluida 30+0+30+0 5
UKUPNO: 3 105+0+135+0 20VII. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SKS023 Pneumatika i hidraulika 45+0+30+0 6
SKS025 Osnove poduzetništva 30+0+30+0 5
SKS026 Tehnički engleski jezik 10+0+20+0 2
  Izborni predmet 1. (iz tabele izborni predmeti)   5
  Izborni predmet 2. (iz tabele izborni predmeti)   6
UKUPNO: 2+2   24

 

VII. semestar - Izborni predmeti
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SKS031 Osnove mehatronike 30+0+30+0 5
SKS024 Sustavi upravljanja kvalitetom 30+15+15+0 5
SKS032 Toplinski strojevi i uređaji 30+0+30+0 5
SKS034 Mjerenja u tehnici 30+0+30+0 5
SKS035 Automatika 30+0+30+0 5
SKS037 Elektromotorni pogoni 30+0+30+0 5
SKS040 Izbor materijala 30+15+15+0 6
SKS044 Metalne konstrukcije 30+15+15+0 6

 

VIII. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
  Izborni predmet 3. (iz tabele izborni predmeti)   6
  Izborni predmet 4. (iz tabele izborni predmeti)   6
SKS028 Stručna praksa (8 tjedana)   10
SKS029 Završni rad (8 tjedana)   10
UKUPNO: 2+2   32

 

VIII. semestar - Izborni predmeti
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SKS039 Metodički razvoj proizvoda 30+15+15+0 6
SKS041 Obnovljivi izvori energije 30+15+15+0 6
SKS045 Automatizacija industrijskih postrojenja 30+15+15+0 6


Studenti prve godine studija imaju pravo upisa izvannastavne sportske aktivnosti, ukupno 30 nastavnih sati po semestru. Program ove aktivnosti bit će prezentiran studentima prije početka svake akademske godine.