Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije

Uvod

Suvremeno poslovanje gospodarskih i poslovnih subjekata sve više ovisi o funkcioniranju računalne opreme, za što su neophodni stručnjaci koji raspolažu upravo neophodnim praktičnim stručnim znanjima. Studij informacijske tehnologije polaznike osposobljava za integraciju i održavanja računalnih sustava i mreža, izradu korisničke programske podrške, projektiranje baza podataka i pristupa preko interneta, te projektiranje, izgradnju i korištenje informacijskih sustava.

Smjerovi su prilagođeni specifičnim poslovima inženjera informacijske tehnologije (sistem inženjer, programer, projektant baze podataka, projektant informacijskog sustava). Usmjeravanje se obavlja izborom smjera u četvrtom semestru, odnosno izborom dva obvezatna izborna kolegija za taj smjer. Preostala dva izborna kolegija četvrtog semestra biraju se slobodno. U trećoj godini studenti također imaju dva obvezna kolegija obzirom na izabrani smjer, a ostale izborne kolegije biraju slobodno, uz preporuku kolegija sukladnih izabranom smjeru.

Glavni cilj i svrha preddiplomskog stručnog studija „Informacijske tehnologije“ je usvajanje teorijskih i praktičnih stručnih znanja potrebnih za rad u računalstvu. Polaznici koji završe ovaj studijski program bit će sposobni u najkraćem mogućem vremenu prilagoditi se aktualnim zahtjevima na svojim radnim mjestima.

Studij traje 6 semestara (3 godine) za redovite, odnosno 9 semestara (4,5 godine) za izvanredne studente, uz jednak broj sati nastave. Studij sadržava ukupno 180 ECTS bodova, odnosno 30 ECTS bodova po semestru, a po završetku studija polaznici stječu zvanje: stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija / stručna prvostupnica inženjerka informacijskih tehnologija.

Polaznici koji završe ovaj studij imaju mogućnost nastavka stručnog studija i stjecanje zvanja: stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka informacijskih tehnologija ili prelazak na odgovarajući diplomski sveučilišni studij uz polaganje potrebnih razlikovnih ispita izraženih u ECTS bodovima.

Pročelnik Odsjeka za informacijsku tehnologiju: Nikola Grgić, viši predavač nikola [dotttt] grgicatoss [dotttt] unist [dotttt] hr (e-mail)

Zamjenica pročelnika Odsjeka za informacijsku tehnologiju: Ljiljana Despalatović, predavač ldespalaatoss [dotttt] unist [dotttt] hr (e-mail)