Studenti

Obrane završnih radova

 

KRATKI STRUČNI STUDIJ INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE:


Ponedjeljak, 12. ožujka 2018.


Student


Tema


Mentor


Sat


Lokacija

IVAN PALAC

USPOREDBA ALATA ZA ANALIZU RAČUNALNE MREŽE

Mr. sc. Tatjana Listeš, viši predavač

11:00

Kopilica 21, Vijećnica

 

 SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE:

Srijeda, 14. ožujka 2018.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

TONI GRUBIŠIĆ

AUTOMATIZACIJA PROCESA INDUSTRIJSKOG RASHLADA (EDUKACIJSKA MAKETA)

Silvano Jenčić, viši predavač

12:00

Kopilica 21, Vijećnica

 

 

KRATKI STRUČNI STUDIJ EKONOMIJE-RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

Srijeda, 21. ožujka 2018.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

LJUBICA BISKUPOVIĆ

KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Dr. sc. Jasenka Bubić, profesor visoke škole

11:30

Kopilica 21, Vijećnica

 

 

 SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI TRGOVINSKO POSLOVANJE:

Petak, 23. ožujka 2018.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

IVAN LATINČIĆ

MEĐUNARODNI MARKETING NA PRIMJERU ADIDAS GRUPE: OSVRT NA SPOZNORSTVA

Mr.sc. Ivona Jukić, višipredavač

13:10

Kopilica 21, Vijećnica

 

 PREDDIPLOMSKI STRUČNI TRGOVINSKO POSLOVANJE:

Petak, 23. ožujka 2018.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

STIPE IVIĆ

UTJECAJ MODELA I STILOVA VODSTVA NA ODLUKE MENADŽMENTA

Mr.sc. Anita Krolo Crvelin, viši predavač

13:35

Kopilica 21, Vijećnica

BRANIMIR DODIG

MENADŽMENT DOGAĐAJA NA PRIMJERU UNISPORTA

Mario Dadić, predavač

13:50

Kopilica 21, Vijećnica