Studenti

Obrane završnih radova

 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE:

Petak, 15. prosinca 2017.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

STIPE TORBARINA

APLIKACIJA ZA VOĐENJE JEDNOSTAVNOG OPG-a

Mr. sc. Ivica Ružić, viši predavač

10:30

Kopilica 21, učionica 111

HANA AMULIĆ

IZRADA APLIKACIJE ZA PRAĆENJE OSOBNE POTROŠNJE

Nikola Grgić, predavač

11:15

Kopilica 21, učionica 111

DANIJEL MATIĆ

IMPLEMENTACIJA LINUX LJUSKE

Nikola Grgić, predavač

12:00

Kopilica 21, učionica 111

 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

Utorak, 19. prosinca 2017.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

MAJA ČOVIĆ

OSIGURANJE IMOVINE S NAGLASKOM NA OSIGURANJE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI

Dr. sc. Domagoja Buljan Brabača, profesor visoke škole

10:30

Kopilica 21, učionica 111

 

Četvrtak, 21. prosinca 2017.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

MIRTA PUCL

POREZI KOD RENT-A-CARA

Mr. sc. Luka Mladineo, viši predavač

11:30

Kopilica 21, Vijećnica

RUŽICA JAMAN

GRAĐEVINARSTVO U SUSTAVU

PDV-a

Mr. sc. Luka Mladineo, viši predavač

11:50

Kopilica 21, Vijećnica

NENA MUSCATELLO

BURZOVNI INDEKSI

Mr. sc. Branko Sorić, viši predavač

13:15

Kopilica 21, Vijećnica

 

 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:


 

Utorak, 19. prosinca 2017.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

GABRIJELA ĆOSO

OBVEZNI DOPRINOSI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Mr. sc. Ivica Mladineo, viši predavač

10:50

Kopilica 21, učionica 111

INES TAFRA

MIROVINSKI SUSTAV RH

Mr. sc. Ivica Mladineo, viši predavač

11:20

Kopilica 21, učionica 111

TEREZA SULE

DOPRINOSI KOD DOHOTKA OD NESAMOSTALNOG RADA SA OSVRTOM NA IZASLANE RADNIKE

Mr. sc. Ivica Mladineo, viši predavač

11:50

Kopilica 21, učionica 111

JOSIP ČOLIĆ

UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM U OKVIRU IPA PROGRAMA

Mr. sc. Luka Mladineo, viši predavač

12:15

Kopilica 21, učionica 111

JOSIP JURIĆ

SOCIJALNO OSIGURANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Tino Kusanović, predavač

12:40

Kopilica 21, učionica 111

 


 

Četvrtak, 21. prosinca 2017.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

IVANA TOPIĆ

MOTIVACIJSKE TEORIJE I NJIHOV UTJECAJ NA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Mr. sc. Anita Krolo Crvelin, viši predavač

12:45

Kopilica 21, Vijećnica

KRISTINA BIUK ZELJKO

PLAĆE I MODELI NAGRAĐIVANJA

Mr. sc. Anita Krolo Crvelin, viši predavač

12:20

Kopilica 21, Vijećnica

MARGARITA ŠUŠIĆ

INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA

Mr. sc. Branko Sorić, viši predavač

13:35

Kopilica 21, Vijećnica

 

 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ TRGOVINSKOG POSLOVANJA:


 

Ponedjeljak, 18. prosinca 2017.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

DRAGANA TOMAŠEVIĆ

UTJECAJ MENADŽMENTA LJUDSKIH POTENCIJALA NA MOTIVACIJU I ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIKA

Mr. sc. Anita Krolo Crvelin, viši predavač

14:45

Kopilica II, učionica 108

STEFANI ĐURANAC

DIFERENCIJACIJA PONUDE KAO KLJUČ USPJEHA OBITELJSKOG PODUZEĆA NA PRIMJERU TVRTKE MAKROVEGA

Slađana Brajević, viši predavač

15:05

Kopilica II, učionica 108

KAROLINA DRVODELIĆ

ELEKTRONIČKA TRGOVINA KAO POSLOVNI MODEL PODUZETNIKA

Slađana Brajević, viši predavač

15:25

Kopilica II, učionica 108

 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ TRGOVINSKOG POSLOVANJA:


 

Ponedjeljak, 18. prosinca 2017.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

DUJE VUKASOVIĆ

DOPRINOS AKCIJE KUPUJMO HRVATSKO U POZICIONIRANJU DOMAĆIH BRENDOVA

Mr. sc. Ivona Jukić, viši predavač

14:30

Kopilica II, učionica 108

IRIS RADAN

USLUGA KAO DOBRO NA PRIMJERU ZRAČNE LUKE SPLIT

Dr. sc. Ivana Plazibat, profesor visoke škole

15:45

Kopilica II, učionica 108

 

 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE:


 

Srijeda, 20. prosinca 2017.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

MATEA SUČIĆ

GRAFIČKO PRIKAZIVANJE RADARSKIH CILJEVA

Dr. sc. Winton Afrić, profesor visoke škole

09:00

Kopilica 21, Vijećnica

 

 

 

KRATKI STRUČNI STUDIJ INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA:

Ponedjeljak, 18. prosinca 2017.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

JOSIP PURKO

APLIKACIJA ZA PRODAJU BRODSKE OPREME

Mr. sc. Ivica Ružić, viši predavač

10:15

Kopilica II, učionica 105