Studenti

Obrane završnih radova

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA:

Petak, 30. lipnja 2017.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

MARKO NOVOSEL

APLIKACIJA ZA POMOĆ U NAPLATI PARKINGA

Dr. sc. Toma Rončević, viši predavač

10:00

Kopilica II, Vijećnica

 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ TRGOVINSKOG POSLOVANJA:

Srijeda, 28. lipnja 2017.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

ANA FILIPOVIĆ

MOTIVACIJA ZAPOSLENIKA

Mr. sc. Anita Krolo Crvelin, viši predavač

10:00

Kopilica II, Vijećnica

BRUNA ANČIĆ

DRUŠTVENE MREŽE: IZAZOV MEĐUNARODNOG MARKETINGA

Mr. sc. Ivona Jukić, viši predavač

15:15

Kopilica II, Vijećnica

MARIN LUKIĆ

ULOGA KOMUNIKOLOGIJE U PROCESU PROIZVODNJE NA PRIMJERU FIRME GUMIS D.O.O.

Doc. dr. sc. Ivan Peronja

15:35

Kopilica II, Vijećnica

 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ TRGOVINSKOG POSLOVANJA:

Srijeda, 28. lipnja 2017.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

FANI VRANKOVIĆ

OTOČNI TURIZAM U HRVATSKOJ

Dr. sc. Goran Ćorluka, predavač

10:20

Kopilica II, Vijećnica

IVAN HAJDUK

INTERNET BANKARSTVO

Mr. sc. Branko Sorić, viši predavač

15:00

Kopilica II, Vijećnica

 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

Utorak, 04. srpnja 2017.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

JELENA GAVRANIĆ

INSTRUMENTI TRŽIŠTA KAPITALA

Dr. sc. Tomislava Pavić Kramarić, viši predavač

12:00

Kopilica II, Vijećnica

IVAN SKENDER

OSIGURANJE U TURIZMU

Dr. sc. Domagoja Buljan Barbača, prof. v. š.

12:15

Kopilica II, Vijećnica

MARIJA ODŽAK

FRANŠIZING KAO PODUZETNIČKA ALTERNATIVA

Mr. sc. Ivona Jukić, viši predavač

12:30

Kopilica II, Vijećnica