Studenti

Obrane završnih radova

 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE:

Ponedjeljak, 14. svibnja 2018.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

IVAN PLAZIBAT

SIMULACIJA STP PROTOKOLA

Mr. sc. Tatjana Listeš, viši predavač

11:00

Kopilica 21, Vijećnica

 

 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

Utorak, 15. svibnja 2018.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

VALENTINA ŠPRAJC

EUROPSKA UNIJA U FUNKCIJI POTICANJA I RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Mr. sc. Ivona Jukić, viši predavač

13:15

Kopilica 21, Vijećnica

MARIO BALIĆ

ANALIZA POSLOVANJA TEMELJENA NA IZVJEŠTAJU O NOVČANOM TOKU

Dr. sc. Petar Pepur, viši predavač

13:35

Kopilica 21, Vijećnica

INES MATEŠIĆ

OPOREZIVANJA PROMETA NEKRETNINA U RH

Mr. sc. Luka Mladineo, viši predavač

14:00

Kopilica 21, Vijećnica

MARTINA MITROVIĆ

UTVRĐIVANJE STVARNOG VLASNIKA KOD PRUŽATELJA PLATNIH USLUGA

Dr. sc. Jelena Vidović, viši predavač

14:20

Kopilica 21, Vijećnica

 

 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ TRGOVINSKO POSLOVANJE:

Utorak, 15. svibnja 2018.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

IVAN ROMAC

ZAGREBAČKA BURZA I BURZE U OKRUŽENJU: KOMPARATIVNA ANALIZA

Mr. sc. Branko Sorić, viši predavač

15:30

Kopilica 21, Vijećnica

 

 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ TRGOVINSKO POSLOVANJE:

Utorak, 15. svibnja 2018.

Student

Tema

Mentor

Sat

Lokacija

MIRJANA NAZOR

MENADŽMENT INOVACIJA NA PRIMJERU TVRTKE LEGO GRUPA

Mr. sc. Anita Krolo Crvelin, viši predavač

13:45

Kopilica 21, učionica 110

MARIN VRDOLJAK

VJEŠTINE I ULOGE MENADŽERA

Mr. sc. Anita Krolo Crvelin, viši predavač

14:00

Kopilica 21, učionica 110

KATARINA MARKIOLI

TURIZAM KAO NAJPROFITABILNIJA GOSPODARSKA GRANA REPUBLIKE HRVATSKE: ETIČKI ASPEKT RASTA

Dr. sc. Jadranka Polović, viši predavač

15:50

Kopilica 21,

Vijećnica

IVA BILIĆ

ZNAČAJ ODNOSA S JAVNOŠĆU U PROCESU OBLIKOVANJA POSLOVNE STRATEGIJE KORPORACIJE

Dr. sc. Jadranka Polović, viši predavač

16:05

Kopilica 21,

Vijećnica

TONI ROŠČIĆ

UTJECAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA ETIKU U POSLOVANJU

Dr. sc. Jadranka Polović, viši predavač

16:15

Kopilica 21,

Vijećnica