Ispiti

Upute za prijavu/odjavu ispita

Studenti koji su upisani od akademske godine 2015./2016., ispite prijavljuju putem Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) koristeći programski modul STUDOMAT. Više...