Ured za mobilnost i međunarodnu suradnju

Dokumenti

  1. Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu
  2. Strategija razvoja Ureda za mobilnost i međunarodnu suradnju 2016.-2020.