Odjel

Članovi Odbora za unapređenje kvalitete

 • dr. sc. Domagoja Buljan Barbača , prof. struč. studija u trajnom izboru (predsjednica temeljem funkcije zamjenika pročelnika za osiguranje kvalitete)

 • Petra Jakaša, predavač (predstavnik Odsjeka za računovodstvo i financije)

 • dr. sc. Mijana Matošević Radić, viši predavač (predstavnik Odsjeka za menadžment trgovine i turizma)

 • Petra Grgičević Bakarić, viši predavač (predstavnik Zavoda za jezike)

 • dr.sc. Siniša Zorica, prof. struč. studija (predstavnik Zavoda za informatiku)

 • Nikola Grgić, viši predavač (predstavnik Odsjeka za računarstvo)

 • Ivo Baras, viši predavač (predstavnik Zavoda za matematiku i fiziku)

 • Igor Gabrić, viši predavač (predstavnik Odsjeka za strojarstvo)

 • Višnja Troskot, predavač (predstavnik Odsjeka za elektrotehniku)

 • Ivana Višić (predstavnica nenastavnog osoblja)

 • Ivana Hrkač, studentica