Odjel

Gostujuće predavanje - Marko Pavlak

Kategorija:

Događanja, Obavijesti Ureda za poslovnu suradnju

Gostujuće predavanje Marka Pavlaka na temu "KONCEPT HRANE I PIĆA U PRIMJERU VLASTITOG RESTORANA" održat će se dana 22. prosinca 2023. u 16:50 sati za studente kolegija "MENADŽMENT ODJELA HRANE I PIĆA".

Ciljevi