Odjel

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Kategorija:

Seminari u najavi

Predavač: Petra Jakaša, univ. spec. oec., ovlašteni revizor

Čuli ste za financijske izvještaje, ali ne znate kako povezati informacije koje oni pružaju, kako ih razumjeti i koristiti.  Želite prepoznati je li poduzeće likvidno, prezaduženo, profitabilno. Želite naučiti kako interpretirati brojeve u financijskim izvještajima kako bi izvukli suštinski bitne i praktično primjenjive zaključke.

Kroz ovaj seminar dobit ćete konkretne, detaljne i praktične odgovore od iskusnog predavača koji je godinama koristio analizu financijskih izvještaja kao osnovni alat za donošenje odluka o kreditiranju.

Svim polaznicima osigurano je računalo.

Program će obraditi sljedeća pitanja:

  • Zašto je važno razumjeti financijske izvještaje?
  • Koji su osnovni financijski izvještaji?
  • Što je bilanca i zašto je ona važna?
  • Što je Račun dobiti i gubitka i zašto je on važan ?
  • Što je Izvještaj o novčanom tijeku i zašto je važan?
  • Što je likvidnost, kako je ocijeniti i izvesti zaključke?
  • Što je zaduženost, kako je ocijeniti i izvesti zaključke?
  • Što je profitabilnost, kako je ocijeniti i izvesti zaključke?
  • Kakav je sveukupni financijski položaj poduzeća?

 

Seminar ima za cilj osposobiti polaznike za razumijevanje financijskih izvještaja, te njihovo svrsishodno korištenje.

Za polaznike seminara osigurano je osvježenje tokom pauza kao i certifikat o odslušanom seminaru.

Ciljana skupina polaznika: osobe koje se bave računovodstvenim i financijskim poslovima, manageri, te osobe koje žele naučiti ili unaprijediti svoje znanje financijske analize.

Ciljevi seminara: Osposobiti polaznike za razumijevanje financijskih izvještaja, te njihovo svrsishodno korištenje. Polaznici bi nakon odslušanog seminara trebali biti sposobni samostalno donijeti zaključke o stanju likvidnosti, zaduženosti i drugim aspektima poslovanja temeljem financijskih izvještaja.

KOTIZACIJA SEMINARA: 132,72 EUR + PDV (1.000,00 KN + PDV). U cijenu su uključeni materijali, osvježenje i certifikat o odslušanom seminaru.

Bivši studenti Odjela kao i poslovni subjekti koji primaju studente Odjela na stručnu i specijalističku praksu ostvaruju pravo na 10% popusta.
Dvoje i više polaznika iz istog poslovnog subjekta ostvaruju pravo na 10% popusta.

Mjesto održavanja: Sveučilišni odjel za stručne studije, Kopilica 21, Split

Vrijeme održavanja: lipanj/srpanj 2024.

Prijavni obrazac

 

Raspored i sadržaj seminara:

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-10:45

OSNOVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Zašto su bitni financijski izvještaji

Bilanca – kakav je to izvještaj, što pokazuje, koja je logika pripreme

Račun dobiti i gubitka - kakav je to izvještaj, što pokazuje, koja je logika pripreme

Izvještaj o novčanom tijeku - kakav je to izvještaj, što pokazuje, koja je logika pripreme tog izvještaja

Povezanost financijskih izvještaja na primjeru

Razumijevanje cjeline financijskih izvještaja

Horizontalna i vertikalna analiza

Kako protumačiti kretanja i odnose u financijskim izvještajima

10:45-11:00

Pauza

11:00-13:00

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Likvidnost – što je likvidnost, nekoliko osnovnih pokazatelja likvidnosti, izvođenje zaključka o likvidnosti poduzeća na konkretnim primjerima različitih djelatnosti

Zaduženost – što je zaduženost, nekoliko osnovnih pokazatelja zaduženosti, izvođenje zaključka o zaduženosti poduzeća na konkretnim primjerima različitih djelatnosti

Profitabilnost – što je profitabilnost, nekoliko osnovnih pokazatelja profitabilnosti, izvođenje zaključka o profitabilnosti poduzeća na konkretnim primjerima različitih djelatnosti

Izvođenje zaključka o sveukupnom financijskom položaju poduzeća

13:00-14:00

Pauza

14:00-15:30

OCJENA FINANCIJSKOG POLOŽAJA NA PRIMJERIMA

Primjena osnovnih tehnika financijske analize za ocjenu financijskog položaja na konkretnim primjerima – samostalni rad polaznika

 

Životopis predavača:

Petra Jakaša je ovlašteni revizor od 2003. godine. Osim u reviziji, ima i 15 godina radnog iskustva u bankarskom sektoru. Kroz svoje bogato radno iskustvo bila je voditeljica odjela Financijske analize, zatim voditeljica Procjene kreditnih rizika, te u konačnici i direktorica sektora Rizika. Radila je poslove financijske analize, procjene kreditnih rizika, odobravanja kredita, te upravljanja rizicima.

Kroz karijeru stalno se stručno usavršavala, uglavnom na inozemnim edukacijama, a formalno obrazovanje nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu je nastavila na Ekonomskom fakultetu u Splitu gdje je 2012. godine magistrirala na poslijediplomskom studiju, a trenutno je polaznica doktorskog studija.

Od 2018. godine zaposlenica je Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu gdje svoje praktično znanje i iskustva uspješno prenosi studentima. Nositeljica je nekoliko predmeta iz područja računovodstva i financija (Financijska analiza, Financiranje poduzetnika, Računovodstvo financijskih institucija i Revizija), te predmeta Financial analysis na engleskom jeziku za Erasmus studente.

Objavila je veći broj stručnih i znanstvenih radova iz užeg područja interesa (računovodstvo, bankarstvo, financijska analiza i slično), te sudjelovala i izlagala na međunarodnim konferencijama.  

 

Kontakt:

dr. sc. Dijana Perkušić, viši predavač
Voditeljica Centra za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

Mob | 091 44 33 837
Mail | dijana.perkusic@oss.unist.hr

Ciljevi