Seminari

EXCEL U RAČUNOVODSTVU I FINANCIJAMA

Želite li naučiti kako prilagoditi mogućnosti MS Excela vlastitim potrebama poslovanja, naučiti koristiti funkcije u MS Excelu za računovodstvene i financijske potrebe poslovanja ili kako povezati različite mogućnosti Excela prilikom izrade različitih financijskih i računovodstvenih izvještaja i još puno drugih mogućnosti koje Excel nudi, a sve s ciljem da Excel koristite kao alat s kojim će vaše poslovanje biti efikasnije i efektivnije?

Seminar je koncipiran kao isključivo praktična radionica gdje će svi polaznici korištenjem računala na stvarnim financijsko-računovodstvenim situacijama primijeniti Excel, što u konačnici polaznicima omogućava shvaćanje na koje se sve načine i u kojim situacijama može koristiti MS Excel.

Seminar ima za cilj polaznike osposobiti za napredno korištenje MS Excela u svim aspektima korištenja i upravljanja podacima u svakodnevnom poslovanju.

Svim polaznicima osigurano je računalo putem kojeg će rješavati problematiku seminara.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenje tokom pauze kao i certifikat o odslušanom seminaru.

Ciljana skupina polaznika: sve osobe koje se bave računovodstvenim i financijskim poslovima, osobe koje žele naučiti ili unaprijediti svoje poznavanje rada u MS Excelu.

Ciljevi seminara: Osposobiti polaznike da što efikasnije koriste MS Excel kao alat koji njihovo poslovanje može učiniti produktivnijim. Polaznicima bi nakon odslušanog i odrađenog seminara trebalo biti razumljivije prilagoditi funkcije MS Excela vlastitom načinu razmišljanja i poslovanja. Polaznici će savladavanjem i korištenjem osnovnih i naprednih mogućnosti MS Excela moći jednostavnije i brže pripremiti podatke i izvještaje koji se koriste u financijama i računovodstvu.

KOTIZACIJA SEMINARA: 1.090,00 KN + PDV. U cijenu su uključeni materijali, kava, ručak i certifikat o prisustvu na seminaru.

Planirano vrijeme održavanja seminara: 2019. godina