Seminari

EXCEL U RAČUNOVODSTVU I FINANCIJAMA

Datum održavanja: 

četvrtak, 22 veljače, 2018 - 08:45

Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu poziva Vas na specijalistički seminar EXCEL U RAČUNOVODSTVU I FINANCIJAMA.

Želite li naučiti kako prilagoditi mogućnosti MS Excela vlastitim potrebama poslovanja, naučiti koristiti funkcije u MS Excelu za računovodstvene i financijske potrebe poslovanja ili kako povezati različite mogućnosti Excela prilikom izrade različitih financijskih i računovodstvenih izvještaja i još puno drugih mogućnosti koje Excel nudi, a sve s ciljem da Excel koristite kao alat s kojim će vaše poslovanje biti efikasnije i efektivnije?

Pridružite nam se na specijalističkom seminaru EXCEL U RAČUNOVODSTVU I FINANCIJAMA koji će se održati dana 22.02.2018. u prostorima Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Kopilica 5.

Seminar je koncipiran kao isključivo praktična radionica gdje će svi polaznici korištenjem računala na stvarnim financijsko-računovodstvenim situacijama primijeniti Excel, što u konačnici polaznicima omogućava shvaćanje na koje se sve načine i u kojim situacijama može koristiti MS Excel.

Seminar ima za cilj polaznike osposobiti za napredno korištenje MS Excela u svim aspektima korištenja i upravljanja podacima u svakodnevnom poslovanju.

Svim polaznicima osigurano je računalo putem kojeg će rješavati problematiku seminara.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenje tokom pauze kao i certifikat o odslušanom seminaru.

Ciljana skupina polaznika: sve osobe koje se bave računovodstvenim i financijskim poslovima, osobe koje žele naučiti ili unaprijediti svoje poznavanje rada u MS Excelu.

Ciljevi seminara: Osposobiti polaznike da što efikasnije koriste MS Excel kao alat koji njihovo poslovanje može učiniti produktivnijim. Polaznicima bi nakon odslušanog i odrađenog seminara trebalo biti razumljivije prilagoditi funkcije MS Excela vlastitom načinu razmišljanja i poslovanja. Polaznici će savladavanjem i korištenjem osnovnih i naprednih mogućnosti MS Excela moći jednostavnije i brže pripremiti podatke i izvještaje koji se koriste u financijama i računovodstvu.

KOTIZACIJA SEMINARA: 750,00 KN + PDV (UKUPNO 937,50 KN)

Rok za prijavu: 16. veljače 2018. godine