Seminari

EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Datum održavanja: 

petak, 23 studenog, 2018 - 09:00

Imate poslovnu ideju? Ili možda trebate napraviti investicijski projekt?

Želite li saznati kako napraviti kvalitetnu ekonomsko-financijsku analizu investicijskih projekata i donijeti odluku o isplativosti investicijskog projekta?

Ili Vas možda zanima kako i na temelju čega procijeniti ima li projekt ekonomski smisao i je li projekt dovoljno likvidan? Što je to i kako izračunati obrtni kapital projekta? Kako napraviti i što sve uključiti u ekonomski i financijski novčani tok investicijskog projekta? Koje sve izvještaje uključiti u izradu investicijskog projekta? Na temelju čega i kako donijeti ocjenu o isplativosti investicijskog projekta? Koje su prednosti i nedostaci pojedinih metoda za donošenje odluka o isplativosti projekta? Kako napraviti analizu osjetljivosti i što je to Monte Carlo simulacija i koja je njezina primjena kod investicijskih projekata?

Seminar je koncipiran kao praktično predavanje o temeljnim postavkama koje treba analizirati, pripremiti i napraviti prilikom izrade ekonomsko financijske analize investicijskog projekta, kao i metodama koje stoje na raspolaganju prilikom statičke i dinamičke ocjene investicijskih projekata. Seminar prikazuje koje su osnovne prednosti i razlike među pojedinim metodama koje stoje na raspolaganju prilikom donošenja odluke o tome ima li projekt ekonomski smisao i je li projekt likvidan i kada se određene metode mogu upotrijebiti, a kada njihova primjena nema smisla. Što je to DSCR pokazatelj i koje su metode za ocjenu isplativosti općenito najvažnije i najprihvaćenije? Seminar polaznicima daje uvid u povezanost financijskih izvještaja i njihovu važnost za investicijski projekt. Također, seminar se bavi problematikom obrtnog kapitala, često neshvaćene i podcijenjene problematike s kojom se često susrećemo prilikom izrade investicijske studije. Seminar daje uvid u analizu osjetljivosti investicijskih projekata te koje su mogućnosti korištenje Monte Carlo simulacije kod izrade investicijskih projekata.

Ciljana skupina polaznika: bankari, voditelji financija i računovodstva, poslovni konzultanti, poduzetnici, investicijski savjetnici, Project manageri, djelatnici računovodstvenih servisa koji izrađuju investicijske studije za svoje klijente te sve ostale osobe povezane sa investicijskim projektima.

Ciljevi seminara: seminar se bavi problematikom ocjene prihvatljivosti projekta s aspekta ekonomsko-tržišne ocjene projekta. Seminar ima za cilj slušatelja naučiti o osnovnim komponentama ekonomsko-financijske analize kao što je ulaganje u obrtna sredstva, izrada ekonomskog i financijskog novčanog toka, te koje su osnovne metode dinamičke i statičke ocjene, kao što su primjerice NPV metoda, IRR metoda ili MIRR kod dinamičkih metoda ili DSCR pokazatelj, EBITDA i drugi pokazatelji kod statičkih metoda. Uz teorijski i praktični prikaz tematike seminara cilj je polaznika osposobiti za usvajanje tehnike pripreme, strukturiranja, ocjene i praćenja investicijskih projekata koje ih čine kompetentnim za praktičnu primjenu stečenog znanja u realnim situacijama.

KOTIZACIJA SEMINARA: 1090,00 KN + PDV. U cijenu su uključeni materijali, kava, ručak i certifikat o prisustvu na seminaru.

Planirano vrijeme održavanja seminara: 2019. godina