Centar za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

O centru

Centar za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih (dalje: Centar) kao dio Sveučilišnog odjela za stručne studije osnovan je 2014. godine. Prema Strategiji Sveučilišta u Splitu 2015.-2020.  jedan od strateških ciljeva je osmišljavanje i izvođenje programa cjeloživotnog učenja. U skladu s tim, misija Centra je razvijati specijalizirane programe za stručnjake različitih struka kako bi trajno mogli obnavljati postojeća znanja i vještine te stjecati nove, osigurati certificiranje tih programa, jačanje profesionalnih kompetencija, podizanje kvalitete učenja te povećanje zapošljivosti.

 Smjerovi aktivnosti Centra:

  • Razvijanje i ponuda programamodula programa Centra koji se nakon uspješnog provođenja mogu pretvoriti u predmete stručnog ili specijalističkog studija Odjela za stručne studije,
  • Ponuda sadržaja cijelog predmeta ili dijela predmeta stručnog/specijalističkog studija Odjela za stručne studije kao modula obrazovanja Centra,
  • Ponuda programa koji su razvijeni i za koje je dobiveno ovlaštenje temeljem zakonske osnove koju izdaje Ministarstvo ili Komora,
  • Programi cjeloživotnog osposobljavanja zaposlenika Odjela za stručne studije.

Ciljevi Centra:

  • Pružanje novih i razvijanje postojećih znanja iz područja tehničkih znanosti (računalne, informatičke, elektrotehničke i strojarske struke), područja društvenih znanosti (trgovinsko poslovanje, turizam, poduzetništvo, računovodstvo i financije) te iz područja stranih jezika i matematike,
  • Savjetovanje tvrtki i osposobljavanje njihovih djelatnika u procesu trajnog osposobljavanja i usavršavanja te in-house treninzi prema zahtjevima specifičnog poslovnog procesa,
  • Razvijanje sposobnosti prilagodbe i upravljanja tehnološkim promjenama,
  • Razvijanje novih znanja i vještina i osposobljavanje zaposlenika Odjela za stručne studije u području korištenja novih tehnologija, unaprjeđivanje i razvoj kompetencija u području poučavanja.

Programi Centra će se organizirati u sljedećim oblicima:

  • Formalno učenjeaktivnost koja se izvodi prema odobrenim programima,
  • Neformalno učenjeaktivnost koja se ne dokazuje javnom ispravom, izdaje se Potvrda o sudjelovanju,

a)     In-house programiizrada i izvedba programa je prilagođena specifičnim potrebama poznatog naručitelja usluge, najčešće tvrtke; ovi programi služe profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju; svrha programa je razvoj ljudskih resursa naručitelja,

b)    Otvoreni seminari i konferencijeusmjereni i prilagođeni građanstvu tj. nepoznatom naručitelju, služe profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju.

 

Centrom upravlja voditelj Centra, a imenuje ga pročelnik Odjela na mandat od dvije godine.