Centar za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

Kontakt

Dijana Perkušić, viši predavač
Voditeljica Centra za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

Mob | 091  44 33 837
Mail | pdijanaatoss [dotttt] unist [dotttt] hr