Novosti

Natječaj za izbor u zvanje

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  

N A T J E Č A J

Raspisuje se Natječaj

I  za izbor u zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 

    1. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje pravo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog dopusta;

Natječaj za izbore u zvanje

SVEUČILIŠTE U SPLITU

Sveučilišni odjel za stručne studije, raspisuje

N A T J E Č A J


I. za izbor u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto
 
  1. jednog nastavnika u  nastavno zvanje viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području prirodnih znanosti, za polje matematika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

Nastupno predavanje Maje Živanović Ivankić

Nastupno predavanje Maje Živanović Ivankić, dipl. oec., pod naslovom "Porez na dobit trgovačkih društava: izrada prijave obrasca Poreza na dobit", održat će se u u srijedu, 2. listopada 2019. godine

Nastupno predavanje Ivice Rosića

Nastupno predavanje Ivice Rosića, dipl. ing. elektrotehnike, pod naslovom "Normalizacija relacijske baze podataka" održat će se u ponedjeljak 30. rujna 2019.

Natječaj za Erasmus+ mobilnost

Objavljen je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u Natječajnoj godini 2019. Natječaj će biti otvoren do isteka sredstava ili do 30.07.2020.

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja

Poništava se dio natječaja objavljen u Narodnim novinama broj 72, dana 31. srpnja 2019. godine...

Stranice