Novosti

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa - suradnja s partnerskim zemljama KA107 Crna Gora

Odluka o natječaju za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

Odluka o natječaju za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa na Sveučilištu u Splitu za natječajnu godinu 2019. - SIJEČANJ

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja

Povjerenstvo za rangiranje donijelo je Odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja...

Natječaj za Erasmus+ mobilnost

Natječaj za Erasmus+ mobilnost u svrhu studija u ak. god. 2020./2021

Odluka o natječaju za mobilnost

Objavljena je Odluka o natječaju za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa...

Stranice