Novosti

Raspored održavanja nastave

Objavljen je raspored održavanja nastave za zimski semestar akademske godine 2019./2020.

NAPUTAK ZA UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA

Upis u višu godinu studija obavit će se prema priloženom rasporedu, u učionici 113 (amfiteatar). Studenti su obavezni odazvati se upisu u naznačeno vrijeme.

Razlikovni program

Započinju upisi u program za stjecanje uvjeta za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma...

Tjelesna i zdravstvena kultura

Sve informacije o planu i programu te terminima TZK možete pronaći na stranici kolegija na sustavu Moodle.

Rang lista kandidata za mobilnost osoblja

Povjerenstvo za rangiranje prijava donijelo je odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja ...

Natječaj za izbor u zvanje

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  

N A T J E Č A J

Raspisuje se Natječaj

I  za izbor u zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 

    1. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje pravo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog dopusta;

Stranice