Novosti

Rang lista kandidata za mobilnost osoblja

Povjerenstvo za rangiranje prijava donijelo je odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja ...

Natječaj za izbor u zvanje

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  

N A T J E Č A J

Raspisuje se Natječaj

I  za izbor u zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 

    1. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje pravo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog dopusta;

Rezultati razredbenog postupka za upise na preddiplomske studije - treći rok

Rezultati razredbenog postupka za upise na preddiplomske studije - treći rok

Rezultati razredbenog postupka za upise na specijalističke studije - drugi rok

Rezultati razredbenog postupka za upise na specijalističke studije - drugi rok

Prezentacija stipendijskog programa

Prezentacija stipendijskog programa "Internship programme of German Business for the countries of the Western Balkans"

Natječaj za upis na 1. godinu - 3. rok

Natječaj za upis na 1. godinu preddiplomskih stručnih studija - 3. rok

Stranice