Novosti

Razlikovni program

Započinju upisi u program za stjecanje uvjeta za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma...

Natječaj za izbor u zvanje

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  

N A T J E Č A J

Raspisuje se Natječaj

I  za izbor u zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 

    1. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje pravo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog dopusta;

Prezentacija stipendijskog programa

Prezentacija stipendijskog programa "Internship programme of German Business for the countries of the Western Balkans"

Natječaj za upis na 1. godinu - 3. rok

Natječaj za upis na 1. godinu preddiplomskih stručnih studija - 3. rok

Osposobljavanje za rad na siguran način

Obavijest za studente prve godine preddiplomskih stručnih studija Elektroenergetike, Elektronike i Konstrukcijskog strojarstva

Erasmus+ rang lista kandidata

Rang lista prijava za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija

Stranice