Novosti

Upis na specijalističke diplomske stručne studije

Prijave za upis u prvu godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija zaprimat će se 24. i 25. rujna 2018. godine.