Novosti

Matlab i Simulink za osoblje i studente

Odjel za stručne studije pribavio je licencu Total Academic Headcount (TAH) za MATLAB i Simulink u "full suite" paketu. Fakultetsko osoblje, istraživači i studenti mogu koristiti te proizvode za podučavanje, istraživanje i učenje. Licenca dopušta pojedincima da instaliraju proizvode na opremu u vlasništvu Odjela, kao i na osobnim računalima. Detaljna uputstva za instalaciju i aktivaciju nalaze se sljedećoj poveznici.