Novosti

Produženje natječaja za odlaznu mobilnost Erasmus+

Produžen je Natječaj za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+KA107 omotnica ENI-Moldavija do 14. 5. 2021.