Incoming students

Stručna i Specijalistička praksa

22.02.2024.

Kategorija:

Službeno, Naslovna
Stručna i Specijalistička praksa

Poštovane kolegice i kolege,

Dana 26.02.2024 počinje ljetni semestar. Pozivaju se svi studenti koji imaju upisane kolegije Stručne i Specijalističke prakse da prisustvuju sastanku na kojem će te biti upoznati sa hodogramom aktivnosti vezano za navedene kolegije i to u sljedećim terminima:

  • Tehnički studiji - utorak (27.02.2024) u 15:00, učionica 113
  • Društveni studiji - četvrtak (29.02.2024) u 17:00, učionica 113

 

Ukoliko ste spriječeni u za Vas predviđenom terminu, možete prisustvovati u drugom terminu.

Zahvaljujemo na odazivu.

mr.sc. Stjepan Laća, predavač
Voditelj Ureda za poslovnu suradnju s vanjskim subjektima

Goals