Incoming students

Održani programi cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih na Sveučilišnom odjelu za stručne studije

01.03.2024.

Kategorija:

Službeno, Naslovna
Održani programi cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih na Sveučilišnom odjelu za stručne studije

U veljači 2024. godine na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu održana su tri programa cjeloživotnog učenja u organizaciji Centra za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih.

Dr. sc. Marko Miletić održao je jednu in-house edukaciju i jedan specijalistički seminar. In-house edukacija „Poslovni MS Excel“ je organizirana i provedena za naručitelja Applicon Tours d.o.o. Predavanja su organizirana i održana sukladno zahtjevima naručitelja usluge Applicon Tours d.o.o. u periodu od 01.02.2024. do 13.02.2024. godine.

U periodu od 12.02.2024. do 20.02.2024. Sandra Antunović Terzić održala je seminar „Osnove rada na računalu“ koji je bio tržišnog karaktera.

Dana 23.02.2024. dr.sc. Marko Miletić održao je specijalistički seminar pod nazivom „Excel u računovodstvu i financijama“ koji je bio tržišnog karaktera.

Navedene edukacije su provedene na obostrano zadovoljstvo svih dionika. Polaznici su ocijenili edukacije kao izuzetno zanimljive i primjenjive u praksi.

Zahvaljujemo našim kolegama na uspješno održanim edukacijama i na promociji našeg Odjela.

 

 

dr.sc. Dijana Perkušić

Voditeljica Centra za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

 

 

 

Goals

Quality education