Specijalistički diplomski stručni studij Trgovinskog poslovanja

O studiju

Vrsta studija Specijalistički diplomski stručni studij
Naziv Trgovinsko poslovanje
Nositelji Predlagači Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 2 godine (4 semestra)
ECTS 120
Uvjeti za upis Završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij odgovarajućeg područja (180 ECTS)
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Stručni specijalist / stručna specijalistica ekonomije
Ishodi učenja studijskoga programa

Opći ishodi učenja stručnog specijaliste/stručne specijalistice Trgovinskog poslovanja mogu se sažeti u kritičkom vrednovanju teorija i podataka te visokospecijaliziranih znanja u području trgovinskog poslovanja, koja mogu biti temelj za originalno razmišljanje i istraživanje te povezivanje znanja iz područja trgovinskog poslovanja, poduzetništva te vanjske trgovine i međunarodnih putovanja.

Specifični ishodi karakteristični su za svaki od tri studijska modula:

Mogućnosti nastavka studija

Prema hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) specijalistički studij s minimalno 300 ECTS je završni stupanj koji se može dostići u strukturi stručnih studija te odgovara razini 7.1.

Eventualni prijelaz na sveučilišne studije u cilju pristupa poslijediplomskim (doktorskim) studijima propisuju posebnim aktima pojedine članice Sveučilišta.

Detaljnije o studiju Kliknite za detaljnije informacije o studiju