Specijalistički diplomski stručni studij Strojarstva

Nastavni program

I. GODINA - 60 ECTS

I. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+S+V * ECTS
DST001 Poslovno komuniciranje 15+15+15 5
DST002 Priprema i vođenje projekta 30+15+15 6
DST003 Napredna uporaba računala 30+0+30 6
DST004 Matematika u inženjerstvu 45+0+30 7
DST022 Grijanje i klimatizacija 30+15+15 6
UKUPNO: 150+45+105 30II. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+S+V * ECTS
DST006 Tehnička mjerenja 30+0+30 6
DST007 Čvrstoća konstrukcija 30+15+15 6
  Izborni predmet 1.   6
  Izborni predmet 2.   6
  Izborni predmet 3.   6
UKUPNO:   30

 

Izborni predmeti II. semestra
Kod Naziv predmeta Nastava P+S+V* ECTS
DST008 Tehnologično oblikovanje proizvoda 30+0+30 6
DST010 Pouzdanost i održavanje tehničkih sustava 30+15+15 6
DST011 Dizajn tehničkih proizvoda 30+0+30 6
DST014 Pogonska čvrstoća konstrukcija 30+0+30 6
DST015 Organizacija i upravljanje proizvodnjom 30+15+30 6
DST026 Dizajn plastičnih proizvoda 30+15+15 6

 

II.GODINA – 60 ECTS

III. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+S+V* ECTS
DST021 Lake konstrukcije 30+15+15 6
DST018 Operacijska istraživanja u MS Excelu 30+0+30 6
  Izborni predmet 4.   6
  Izborni predmet 5.   6
  Izborni predmet 6.   6
UKUPNO:   30

 

Izborni predmeti II. semestra
Kod Naziv predmeta Nastava P+S+V* ECTS
DST012 Prijenosnici 30+0+30 6
DST013 Plin i plinske instalacije 30+0+30 6
DST024 Konstruiranje u strojarstvu 30+15+15 6
DST025 Izbor konstrukcijskih materijala 30+15+15 6
DST027 Korozija i površinska zaštita 30+15+15 6

 

 

IV. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava P+S+V* ECTS
DST016 Specijalistička praksa/specijalistički projekt   10
  Završni ispit   20
UKUPNO:   30