Specijalistički diplomski stručni studij Računovodstva i financije

Nastavni program

I. GODINA - 60 ECTS

I. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
DRF017 Financijska analiza 30+0+30+0 6
DRF002 Porezne regulative 30+0+30+0 6
DRF007 Financiranje sredstvima Europske Unije 30+10+20+0 6
DRF018 Financijske institucije i tržišta 30+0+30+0 6
DRF004 Krizni menadžment 30+0+30+0 6
UKUPNO:   30

 

II. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
DRF010 Pravo trgovačkih društava 30+0+15+0 6
DRF030 Forenzično računovodstvo 30+6+24+0 6
DRF031 Računovodstvo financijskih institucija 30+0+30+0 6
DRF012 Ocjena investicijskih projekata u MS Excelu 30+0+30+0 6
  Izborni predmet 1.    
UKUPNO:   24

 

Izborni predmeti II. semestra
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
DRF014 Menadžment ljudskih resursa 30+0+30+0 6
DRF013 Upravljanje osobnim financijama 30+0+30+0 6
DRF027 Pravo u gospodarstvu 30+0+15+0 6
DRF006 Burze i vrijednosnice 30+0+30+0 6

 

II.GODINA – 60 ECTS

III. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
DRF032 Financijsko izvještavanje 30+4+26+0 5
DRF019 Obvezni doprinosi 30+0+30+0 6
DRF033 Financiranje poduzetnika 30+0+30+0 5
DRF034 Specijalistička praksa (redoviti studenti)* 0+0+0+240 9
DRF021 Stručni rad (izvanredni studenti)** 0+30+0+0 3
UKUPNO:   30

 

Izborni predmeti III. semestra
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
DRF005 Operacijsko istraživanje u MS Excelu 30+0+30+0 6
DRF020 Menadžment centara odgovornosti 30+10+20+0 6
DRF028 Međunarodne financije 30+0+30+0 6
DRF015 Interna kontrola i revizija 30+0+30+0 6
UKUPNO:   30

*Redoviti studenti upisuju kolegij Specijalistička praksa (9 ECTS) i biraju jedan izborni predmet (6 ECTS).
**Izvanredni studenti upisuju kolegij Stručni rad (3 ECTS) i biraju dva izborna predmeta (6 ECTS+ 6 ECTS).


 

IV. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
DRF022 Strateško menadžersko računovodstvo 30+0+30+0 6
DRF023 Budžetiranje 30+15+15+0 6
DRF024 Financiranje jedinica lokalne uprave i samouprave 30+20+10+0 6
DRF026 Završni ispit   12
UKUPNO:   30