Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije

Uvod

Studijski program Specijalističkog diplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije traje dvije godine (četiri semestra, 120 ECTS bodova) i njegovim završetkom studenti stječu stručni naziv Stručni/a specijalist/ica inženjer/inženjerka informacijskih tehnologija (struč. spec. ing. techn. inf.).

Stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologijamože se zaposliti u širokom spektru djelatnosti vezanim uz projektiranje i izvođenje informacijskih sustava temeljenih na računalima, izradu i održavanje baza podataka i programa koji ih koriste, izradu i održavanje računalnih programa i internetskih stranica, te održavanje računalnih sustava i mreža.

Studijski program sastoji se od četiri semestra:

  • Prvi semestar -uz obavezne predmete tehničkog sadržaja studenti imaju mogućnost upoznati se i s konkretnim netehničkim znanjima koja su neophodna za uspješan rad i djelovanje inženjera tehničke struke u suvremenom gospodarstvu. Odnosi se na zakonsku regulativu iz područja tehničkih djelatnosti u gospodarstvu, poslovno komuniciranje, educiranje za vođenje poslova kao cjeline proizvodnog procesa i nadopunjavanje znanja iz područja prirodnih znanosti i informatike;
     
  • Drugi i treći semestar - studenti stječu specijalistička tehnička znanja neophodna za uspješno uklapanje u gospodarstvene tokove regije, Republike Hrvatske u cjelini, ali i za stvaranje radnog potencijala s kojim mogu biti konkurentni i na inozemnom tržištu rada. Veliki broj ponuđenih obveznih i izbornih specijalističkih predmeta omogućuje studentima stjecanje znanja i vještina koje su neophodne na njihovim sadašnjim ili budućim radnim mjestima. Studenti također imaju slobodu odabira određenog broja izbornih predmeta ne samo iz svog nego i iz drugih tehničkih specijalističkih studija našeg Odjela, kako bi se profilirali prema osobnim sklonostima, željama i potrebama;
     
  • Četvrti semestar- studenti se kroz specijalističku praksu/projekt, te kroz izradu završnog rada iz područja informacijske tehnologije, osposobljavaju za rješavanje stvarnih i realnih stručnih problema, zadataka i projekata.

Cilj Specijalističkog diplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije je omogućiti studentima usvajanje dodatnih specijalističkih znanja i obnavljanje postojećih znanja i vještina u skladu s napretkom struke. Studij je osmišljen i oblikovan na temelju dosadašnjih spoznaja i iskustava u radu u obrazovnom procesu i iskazanih potreba studenata koji su završili stručni studij te izrazili želju za nastavkom studija. Ovladavanje specijalističkim znanjem i vještinama realna je potreba gospodarstva regije i u skladu je s važećim planskim dokumentima Republike Hrvatske kao i s intencijama Bolonjskog procesa.

 

Pročelnik Odsjeka za informacijsku tehnologiju: Nikola Grgić, viši predavač nikola [dotttt] grgicatoss [dotttt] unist [dotttt] hr (e-mail)

Zamjenica pročelnika Odsjeka za informacijsku tehnologiju: Ljiljana Despalatović, predavač ldespalaatoss [dotttt] unist [dotttt] hr (e-mail)

Koordinator tehničkih SDSS: Silvano Jenčić, viši predavač sjencicatoss [dotttt] unist [dotttt] hr (e-mail)