Specijalistički diplomski stručni studij Elektrotehnike

O studiju

Vrsta studija Specijalistički diplomski stručni studij
Naziv Specijalistički diplomski stručni studij Elektrotehnike
Nositelji Predlagači Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 2 godine (4 semestra)
ECTS 120
Uvjeti za upis

Završen preddiplomski stručni studij „Elektronike“ ili "Elektroenergetike" na Sveučilišnom odjelu za stručne studije, ili drugi odgovarajući trogodišnji studij tehničke struke s priznatih 180 ETCS bodova.

Ciljevi studijskog programa
 • Identificirati, modelirati i rješavati inženjerske probleme
 • Povezati inženjerske aktivnosti konstruiranja, proizvodnje i marketinga s potrebama korisnika proizvoda i usluga
 • Koristiti tehnike, vještine i napredne softverske alate neophodne u praksi
 • Steći potrebno znanje i vještine za samostalno obavljanje visokostručnih inženjerskih poslova iz područja struke
 • Pripremiti studenta za direktno uključivanje u europsko tržište rada
 • Predstaviti ideje, probleme i tehnička rješenja stručnoj domaćoj i stranoj publici
 • Steći iskustvo rada s projektnim timovima u industriji
 • Pratiti razvoj tehnologije i aktivno se uključiti u tehnološke tokove
Ishodi učenja RADIOKOMUNIKACIJE
 • Definirati temeljna matematička, fizikalna i tehnička načela rada električnih sklopova, uređaja i sustava koji služe za prijem ili predaju elektromagnetskih signala (valova) uz puno razumijevanje teorije prostiranja elektromagnetskih valova.
 • Identificirati tehnička i fizikalna stanja elektrotehničkih sklopova, uređaja i sustava koji služe za prijem ili predaju elektromagnetskih signala (valova).
 • Skicirati te shematski i tabelarno prikazati, opisati, propisanim grafičkim simbolima, osnovne postavke elektrotehničkih sklopova, uređaja i sustava koji služe za prijem ili predaju elektromagnetskih signala (valova).
 • Prikupiti podatke o stanju elektrotehničkih sklopova, uređaja i sustava koji služe za prijem ili predaju elektromagnetskih signala (valova).
 • Razložiti i reproducirati redovna, izvanredna i prelazna stanja elemenata, sklopova, uređaja i sustava koji služe za prijem ili predaju elektromagnetskih signala (valova).
 • Diskutirati o svim stanjima elektrotehničkih sklopova, uređaja i sustava koji služe za prijem ili predaju elektromagnetskih signala (valova).
 • Izračunati potrebne kondicijske uvjete za rad elektrotehničkih elemenata, sklopova, uređaja i sustava koji služe za prijem ili predaju elektromagnetskih signala (valova).
 • Locirati osjetljive točke u radu sklopova, uređaja i sustava koji služe za prijem ili predaju elektromagnetskih signala (valova).
 • Predvidjeti promjene u stanjima elektrotehničkih sustava koje su uvjetovane dugotrajnim djelovanjem čimbenika radnog okruženja sustava.
 • Razaznati i riješiti nastale probleme u radu sklopova, uređaja i sustava koji služe za prijem ili predaju elektromagnetskih signala (valova).
 • Osmisliti kreativna rješenja za elektrotehničke elemente, sklopove, uređaje i sustave koji služe za prijem ili predaju elektromagnetskih signala (valova).
 • Riješiti nova sklopovska i sustavna rješenja elektrotehničkih sklopova uređaja i sustava koji služe za prijem ili predaju elektromagnetskih signala (valova).
 • Upotrijebiti mjernu instrumentacijsku opremu za detekciju stanja elektrotehničkih sklopova uređaja, sustava i snaga električnih polja, na svim tehničkim i tehnološkim razinama.
 • Interpretirati i objasniti mjerne rezultate ostvarene korištenjem mjerne instrumentacijske opreme na sklopovima, uređajima, sustavima ili elektromagnetskim poljima.
 • Opisati i objasniti način djelovanja i stanja rada, elektrotehničkih komponenti, sklopova, uređaja i sustava koji služe za prijem ili predaju elektromagnetskih valova.
 • Kategorizirati elektrotehničke uređaje i sustave za prijem i predaju elektromagnetskih signala prema stupnju tehničke i tehnološke složenosti u postupcima definiranja tehničkih uvjeta.
 • Analizirati procesne funkcije elektrotehničkih sklopova, uređaja i sustava za prijem i predaju elektromagnetskih signala.
 • Definirati logičke strukture rada uređaja i sustava za prijem i predaju elektromagnetskih signala sačinjenih od programskih i logičkih blokova.
 • Izračunati potrebni prijenosni kapacitet elektrotehničkih uređaja i sustava te radijskih signala kod različitih stupnjeva modulacijske složenosti.
 • Kreirati tehnička rješenja radiokomunikacijskih i radiodeterminacijskih sustava.
 • Modificirati postojeća tehnička rješenja radiokomunikacijskih i radiodeterminacijskih sustava u svrhu optimizacije rada, povećanja kapaciteta i/ili izmjene radnog zadatka.
 • Predložiti nova tehnička rješenja na razini sklopova, uređaja i sustava u radiokomunikacijama i kod radiodeterminacije.
 • Ustanoviti i locirati kvarove na elektrotehničkim sklopovima, uređajima i sustavima radijskih uređaja.
 • Predložiti, mjere i postupke u otklanjanju radno funkcijskih problema radiokomunikacijskih i radiodeterminacijskih sklopova, uređaja i sustava.
 • Testirati radiokomunikacijskih i radiodeterminacijskih komponente, sklopove, uređaje i sustave.
 • Zaključiti o razini kvalitete tehničkih i tehnoloških rješenja radiokomunikacijskih i radiodeterminacijskih sklopova uređaja i sustav.
 • Povezati uzročna i posljedična stanja rada radijskih sklopova , uređaja i sustava.
 • Procijeniti utjecaj radijskih komponenti, sklopova, uređaja i sustava na okoliš.
 • Procijeniti, izračunati i izmjeriti odgovarajućom instrumentacijom štetan utjecaj, električnih i magnetskih polja na ljudsko zdravlje i okoliš.
 • Odlučiti o pravilnom zbrinjavanju otpada nakon postavljanja i demontaže radijskih sustava, te tijekom održavanja istih.

INTEGRIRANE KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

 • Definirati temeljna matematička, fizikalna i tehnička načela rada elektroničkih sklopova, uređaja i sustava koji služe u komunikacijske svrhe.
 • Identificirati tehnička i fizikalna stanja elektroničkih sklopova, uređaja i sustava koji služe u komunikacijske svrhe.
 • Skicirati te shematski i tabelarno prikazati, opisati, propisanim grafičkim simbolima, osnovne postavke elektroničkih sklopova, uređaja i sustava koji služe u komunikacijske svrhe.
 • Prikupiti podatke o stanju elektroničkih sklopova, uređaja i sustava koji služe u komunikacijske svrhe.
 • Razložiti i reproducirati redovna, izvanredna i prelazna stanja elemenata, sklopova, uređaja i sustava u općim telekomunikacijama i kod industrijskih procesa.
 • Diskutirati o svim stanjima elektroničkih sklopova, uređaja i sustava.
 • Definirati logičke strukture rada uređaja i sustava sačinjenih od programskih i logičkih blokova.
 • Izračunati potrebni kapacitet elektroničkih uređaja i sustava.
 • Kreirati tehnička rješenja elektroničkih sustava za komunikacijske, kontrolne i upravljačke funkcije.
 • Interpretirati strukturu, suodnose i rad mrežnih elemenata, normi i mrežnih protokola ožičenih i bežičnih mreža,
 • Razjasniti mehanizme upravljanja, održavanja i nadzora telekomunikacijskih sustava,
 • Opisati razvoj i primjenu transmisijskih sustava, bežičnih komunikacijskih sustava, komutacijskih sustava, multimedijskih sustava te lokalnih i širokopojasnih mreža,
 • Ispitati tehničku funkcionalnost komunikacijske opremu za predaju, prijenos i prijam,
 • Osmisliti specifična programska i tehnička rješenja u suvremenim komunikacijskim sustavima,
 • Primijeniti programske alate za izradu projekta i prateće projektne dokumentacije.
 • koristiti tehnike, vještine, suvremene programske alate i procedure neophodne za inženjersku praksu,
 • primijeniti stečena znanja za razvoj i izvedbu stručnih projekata prema postavljenim zahtjevima i specifikacijama,
 • Procijeniti utjecaj elektroničkih komponenti, sklopova, uređaja i sustava na okoliš.
 • Procijenit, izračunati i izmjeriti odgovarajućom instrumentacijom štetan utjecaj, električnih i magnetskih polja, elektroničkih komponenti, sklopova, uređaja i sustava na ljudsko zdravlje.
 • Odlučiti o pravilnom zbrinjavanju elektroničkih otpada.
 • Upotrijebiti nove tehnologije i tehnike kao dio procesa cjeloživotnog učenja,
 • Ostvariti zapošljavanje i samozapošljavanje u tehničkom sektoru te profesionalno napredovanje u grani elektronika ili sličnim tehničkim granama.

INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA

 • Definirati temeljna matematička, fizikalna i tehnička načela rada elektroničkih sklopova, uređaja i sustava koji služe u procesima automatskog nadzora i upravljanja u industrijskim pogonima.
 • Identificirati tehnička i fizikalna stanja elektroničkih sklopova, uređaja i sustava za nadzor i upravljanje u svim sustavima automatizacije.
 • Skicirati te shematski i tabelarno prikazati, opisati, propisanim grafičkim simbolima, osnovne postavke elektroničkih sklopova, uređaja i sustava koji industrijske elektronike.
 • Prikupiti podatke o stanju elektroničkih sklopova, uređaja i sustava industrijske elektronike.
 • Razložiti i reproducirati redovna, izvanredna i prelazna stanja elemenata, sklopova, uređaja i sustava kod industrijskih procesa.
 • Diskutirati o svim stanjima elektroničkih sklopova, uređaja i sustava namijenjenih za rad u industriji.
 • Izračunati potrebne kondicijske uvjete za rad elektroničkih elemenata, sklopova, uređaja i sustava industrijskih pogona i postrojenja.
 • Locirati osjetljive točke u radu elektroničkih sklopova, uređaja i sustava industrijske elektronike.
 • Predvidjeti promjene u stanjima elektroničkih sustava industrijske elektronike koje su uvjetovane dugotrajnim djelovanjem čimbenika radnog okruženja sustava.
 • Razaznati i riješiti nastale probleme u radu elektroničkih sklopova, uređaja i sustava.
 • Osmisliti kreativna rješenja za elektroničke elemente, sklopove, uređaje i sustave industrijskih pogona i postrojenja.
 • Riješiti nova sklopovska i sustavna rješenja elektroničkih sklopova uređaja i sustava industrijskih pogona i postrojenja.
 • Upotrijebiti mjernu instrumentacijsku opremu za detekciju stanja elektroničkih sklopova uređaja i sustava, na svim tehničkim i tehnološkim razinama kod industrijskih pogona i postrojenja.
 • Interpretirati i objasniti mjerne rezultate ostvarene korištenjem mjerne instrumentacijske opreme i mjernih senzora na elektroničkih sklopovima, uređajima i sustavima koji se primjenjuju u industrijskim postrojenjima.
 • Opisati i objasniti način djelovanja i stanja rada elektroničkih komponenti, sklopova, uređaja i sustava industrijske elektronike.
 • Kategorizirati elektroničke uređaje i sustave prema stupnju tehničke i tehnološke složenosti u postupcima definiranja tehničkih uvjeta za djelovanje u okruženju industrijskih pogona.
 • Analizirati procesne funkcije elektroničkih sklopova, uređaja i sustava.
 • Definirati logičke strukture rada uređaja i sustava industrijskih postrojenja sačinjenih od programskih i logičkih blokova.
 • Izračunati potrebnu operativnu sposobnost elektroničkih uređaja i sustava industrijske elektronike.
 • Kreirati tehnička rješenja elektroničkih sustava za kontrolne, upravljačke i nadzorne funkcije.
 • Modificirati postojeća tehnička rješenja industrijskih elektroničkih sustava u svrhu optimizacije rada, povećanja operativne sposobnosti i/ili izmjene radnog zadatka.
 • Predložiti nova tehnička rješenja na razinu elektroničkih sklopova, uređaja i sustava industrijske elektronike.
 • Ustanoviti i locirati kvarove na elektroničkim sklopovima, uređajima i sustavima unutar i izvan industrijskih pogona.
 • Predložiti, mjere i postupke u otklanjanju radno funkcijskih problema industrijskih sklopova uređaja i sustava.
 • Testirati elektroničke komponente, sklopove, uređaje i sustave.
 • Zaključiti o razini kvalitete tehničkih i tehnoloških rješenja industrijskih i automatskih sklopova uređaja i sustav.
 • Povezati uzročna i posljedična stanja rada elektroničkih industrijskih i automatskih sklopova , uređaja i sustava.
 • Procijeniti utjecaj elektroničkih komponenti, sklopova, uređaja i sustava na okoliš.
 • Procijenit, izračunati i izmjeriti odgovarajućom instrumentacijom štetan utjecaj, električnih i magnetskih polja, elektroničkih komponenti, sklopova, uređaja i sustava na ljudsko zdravlje.
 • Odlučiti o pravilnom zbrinjavanju elektroničkih otpada.

ELEKTROENERGETIKA

 • Definirati temeljna matematička, fizikalna i tehnička načela rada elektroenergetskih sklopova, uređaja i sustava.
 • Identificirati tehnička i fizikalna stanja elektroenergetskih sklopova, uređaja i sustava.
 • Skicirati te shematski i tabelarno prikazati, opisati, propisanim grafičkim simbolima, osnovne postavke elektroenergetskih sklopova, uređaja i sustava.
 • Prikupiti podatke o stanju elektroenergetskih sklopova, uređaja i sustava.
 • Razložiti i reproducirati redovna, izvanredna i prelazna stanja elemenata, sklopova, uređaja i sustava elektroenergetskih pogona i sustava.
 • Diskutirati o svim stanjima elektroenergetskih sklopova, uređaja i sustava.
 • Izračunati potrebne kondicijske uvjete za rad elektroenergetskih elemenata, sklopova, uređaja i sustava.
 • Locirati osjetljive točke u radu elektroenergetskih sklopova, uređaja i sustava.
 • Predvidjeti promjene u stanjima elektroenergetskih sustava koje su uvjetovane dugotrajnim djelovanjem čimbenika radnog okruženja sustava.
 • Razaznati i riješiti nastale probleme u radu elektroenergetskih sklopova, uređaja i sustava.
 • Osmisliti kreativna rješenja za elektroenergetske elemente, sklopove, uređaje i sustave.
 • Riješiti nova sustavna rješenja elektroenergetskih uređaja i sustava.
 • Upotrijebiti mjernu instrumentacijsku opremu za detekciju stanja elektroenergetskih uređaja i sustava, na svim tehničkim i tehnološkim razinama.
 • Interpretirati i objasniti mjerne rezultate ostvarene korištenjem mjerne instrumentacijske opreme na elektroenergetskih uređajima i sustavima.
 • Opisati i objasniti način djelovanja i stanja rada, elektroenergetskih komponenti, sklopova, uređaja i sustava.
 • Kategorizirati elektroenergetske uređaje i sustave prema stupnju tehničke i tehnološke složenosti u postupcima definiranja tehničkih uvjeta rada.
 • Analizirati procesne funkcije elektroenergetskih sklopova, uređaja i sustava.
 • Definirati logičke strukture rada elektroenergetskih uređaja i sustava koji u sebi za potrebe nadzora i upravljanja sadrže sklopove sačinjene od programskih i logičkih blokova.
 • Izračunati potrebni kapacitet elektroenergetskih uređaja i sustava.
 • Kreirati tehnička rješenja elektroenergetskih sustava za proizvodnju, distribuciju i potrošnju električne energije.
 • Modificirati postojeća tehnička rješenja elektroenergetskih sustava u svrhu optimizacije rada, povećanja kapaciteta i daljinskog nadzora stanja i potrošnje sustava.
 • Predložiti nova elektroenergetska tehnička rješenja na razini sklopova, uređaja i sustava kod proizvodnje, disturbacije i potrošnje električne energije.
 • Ustanoviti i locirati kvarove na elektroenergetskim sklopovima, uređajima i sustavima.
 • Predložiti, mjere i postupke u otklanjanju radno funkcijskih problema energetskih uređaja i sustava.
 • Testirati elektroenergetske komponente, uređaje i sustave.
 • Zaključiti o razini kvalitete tehničkih i tehnoloških rješenja elektroenergetskih uređaja i sustav.
 • Povezati uzročna i posljedična stanja rada elektroenergetskih uređaja i sustava.
 • Procijeniti utjecaj elektroenergetskih komponenti, sklopova, uređaja i sustava na okoliš.
 • Procijenit, izračunati i izmjeriti odgovarajućom instrumentacijom štetan utjecaj, električnih i magnetskih polja elektroenergetskih pogona i postrojenja, na ljudsko zdravlje.
 • Odlučiti o pravilnom zbrinjavanju elektrotehničkog otpada.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Stručni specijalist inženjer elektrotehnike / stručna specijalistica inženjerka elektrotehnike (struč. spec. ing.el.)

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Studenti stječu primjerenu razinu specijalističkih znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova što im omogućava neposredno uključivanje u radni proces na razini planiranja, projektiranja, proizvodnje, izgradnje i nadzora nad izgradnjom, ispitivanja, održavanja i eksploatacije složenih sustava i njihovih elemenata.

Studenti stječu opće i specifične stručne kompetencije. Opće kompetencije mogu i dalje razvijati sposobnost za analizu i sintezu, sposobnost samostalnog učenja, sposobnost za suradnju i komunikaciju, te organizacijske sposobnosti. Specifične stručne kompetencije su teorijska i praktična znanja te vještine potrebne za statičku i dinamičku analizu električnih strojeva i uređaja, elektroenergetskih postrojenja, razvoj hardverskog i softverskog dijela industrijskih i komercijalnih uređaja, projektiranja i izvođenja sustava automatskog upravljanja automatskim procesima...

Detaljnije o studiju Kliknite za detaljnije informacije o studiju