Specijalistički diplomski stručni studij Elektrotehnike

O studiju

Vrsta studija Specijalistički diplomski stručni studij
Naziv Specijalistički diplomski stručni studij Elektrotehnike
Nositelji Predlagači Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 2 godine (4 semestra)
ECTS 120
Uvjeti za upis

Završen preddiplomski stručni studij „Elektronike“ ili "Elektroenergetike" na Sveučilišnom odjelu za stručne studije, ili drugi odgovarajući trogodišnji studij tehničke struke s priznatih 180 ETCS bodova.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Stručni specijalist inženjer elektrotehnike / stručna specijalistica inženjerka elektrotehnike (struč. spec. ing.el.)

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Studenti stječu primjerenu razinu specijalističkih znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova što im omogućava neposredno uključivanje u radni proces na razini planiranja, projektiranja, proizvodnje, izgradnje i nadzora nad izgradnjom, ispitivanja, održavanja i eksploatacije složenih sustava i njihovih elemenata.

Studenti stječu opće i specifične stručne kompetencije. Opće kompetencije mogu i dalje razvijati sposobnost za analizu i sintezu, sposobnost samostalnog učenja, sposobnost za suradnju i komunikaciju, te organizacijske sposobnosti. Specifične stručne kompetencije su teorijska i praktična znanja te vještine potrebne za statičku i dinamičku analizu električnih strojeva i uređaja, elektroenergetskih postrojenja, razvoj hardverskog i softverskog dijela industrijskih i komercijalnih uređaja, projektiranja i izvođenja sustava automatskog upravljanja automatskim procesima...

Detaljnije o studiju Kliknite za detaljnije informacije o studiju