Preddiplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma

Nastavni program

 

Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni STT001 Osnove ekonomije 30 0 30 0 6
STT002 Poduzetništvo 30 15 15 0 7
STT003 Poslovna statistika 30 0 30 0 5
STT004 Trgovačko pravo 45 0 0 0 5
STT005 Informatika I 15 0 30 0 3
STT006 Engleski jezik I 15 0 30 0 4
Ukupno obvezni         30

  

Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni STT007 Osnove trgovine i turizma 30 0 30 0 5
STT008 Marketing 30 20 10 0 6
STT009 Financijski menadžment 30 10 20 0 6
STT010 Poslovna matematika 30 0 30 0 6
STT011 Informatika II 15 0 30 0 3
STT012 Engleski jezik II 15 0 30 0 4
Ukupno obvezni         30

 

Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni STT013 Osnove računovodstva 30 0 30 0 6
STT014 Međunarodna ekonomija 30 20 10 0 5
STT015 Menadžment 30 20 10 0 7
STT016 Istraživanje tržišta 30 15 15 0 6
STT017 Poduzetnička infrastruktura 30 5 25 0 6
Ukupno obvezni         30

 

Godina studija:   2.
Semestar:   4. MODUL TRGOVINA I PODUZETNIŠTVO
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni STT018 Obiteljsko poduzetništvo 30 0 30 0 6
STT019 Unutarnjetrgovinsko poslovanje I 30 0 30 0 6
STT020 Računovodstvo trgovine 30 0 30 0 5
STT021 Poduzetništvo u trgovini 30 0 30 0 5
STT022 Rzavoj i dizajn proizvoda 30 10 20 0 5
STT023 Poslovni engleski jezik I 15 0 30 0 3
Ukupno obvezni         30

 

Godina studija:   2.
Semestar:   4. MODUL TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni STT018 Obiteljsko poduzetništvo 30 0 30 0 6
STT024 Turistička geografija 30 20 10 0 6
STT025 Osnove ugostiteljstva 30 30 0 0 6
STT026 Ekonomika turizma 30 10 20 0 6
STT023 Poslovni engleski jezik I 15 0 30 0 3

STT027
STT028

Poslovni njemački I/talijanski jezik I 15 0 30 0 3
Ukupno obvezni         30

 

Godina studija:   3.
Semestar:   5. MODUL TRGOVINA I PODUZETNIŠTVO
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni STT029 Poduzetničko projektiranje 30 0 30 0 6
STT030 Unutarnjetrgovinsko poslovanje II 30 30 0 0 6
STT031 Prodaja i distribucija 30 10 20 0 5
STT032 Etika u poslovanju 30 0 30 0 5
STT033 Upravljanje kvalitetom 30 10 20 0 5
STT034 Poslovni engleski jezik II 15 0 30 0 3
Ukupno obvezni         30

 

Godina studija:   3.
Semestar:   5. MODUL TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni STT029 Poduzetničko projektiranje 30 0 30 0 6
STT035 Menadžment turističke destinacije 30 30 0 0 6
STT036 Hotelsko poslovanje 30 10 20 0 6
STT037 Turističke agencije 30 30 0 0 6
STT034 Poslovni engleski jezik II 15 0 30 0 3
STT038
STT039
Poslovni njemački II/talijanski jezik II 15 0 30 0 3
Ukupno obvezni         30

 

Godina studija:   3.
Semestar:   6. MODUL TRGOVINA I PODUZETNIŠTVO
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni STT040 Vanjskotrgovinsko poslovanje 30 0 30 0 6
STT047 Stručna praksa         8
STT048 Završni rad         8
Ukupno obvezni         22
Izborni STT041 Ponašanje potrošača 30 15 15 0 4
STT042 Poslovno komuniciranje 30 0 30 0 4
STT043 Menadžment događaja 30 15 15 0 4
STT044 Pregovaračke vještine 30 10 20 0 4
STT045 Osiguranje i reosiguranje 30 0 30 0 4
Biraju se dva izborna predmeta                 8

   

Godina studija:   3.
Semestar:   6. MODUL TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni STT046 Ekonomika ugostiteljstva 30 0 30 0 6
STT047 Stručna praksa         8
STT048 Završni rad         8
Ukupno obvezni         22
Izborni STT041 Ponašanje potrošača 30 15 15 0 4
STT042 Poslovno komuniciranje 30 0 30 0 4
STT043 Menadžment događaja 30 15 15 0 4
STT044 Pregovaračke vještine 30 10 20 0 4
STT045 Osiguranje i reosiguranje 30 0 30 0 4
Biraju se dva izborna predmeta                 8