Preddiplomski stručni studij Računovodstva i financije

Nastavni program

I. GODINA - 60 ECTS

I. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SRF001 Osnove ekonomije 30+0+30+0 6
SRF002 Osnove računovodstva 30+0+30+0 6
SRF003 Poslovna matematika 30+0+30+0 6
SRF004 Poslovni engleski jezik I 0+60+0+0 4
SRF005 Trgovačko pravo 30+0+30+0 5
SRF006 Informatika I 15+0+30+0 3
UKUPNO:   135+60+150+0 30

 

II. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SRF007 Računovodstvo 30+0+30+0 7
SRF008 Osnove financija 30+14+16+0 6
SRF009 Poslovna statistika 15+0+30+0 5
SRF010 Menadžment 30+0+30+0 5
SRF011 Informatika II 15+0+30+0 3
SRF012 Poslovni engleski jezik II 0+60+0+0 4
UKUPNO:   120+74+136+0 30


II.GODINA – 60 ECTS

III. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SRF013 Financijsko računovodstvo I 45+0+45+0 7
SRF014 Računovodstvo troškova 30+0+30+0 6
SRF015 Platni promet 30+0+30+0 6
SRF016 Revizija 30+0+30+0 5
SRF017 Financije poduzeća I 30+0+30+0 6
UKUPNO:   165+0+165+0 30

 

IV. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SRF018 Financije poduzeća II 30+0+30+0 6
SRF019 Menadžersko računovodstvo 45+0+45+0 6
SRF020 Računovodstvo banaka 30+0+30+0 5
SRF021 Računovodstveni informacijski sustavi 30+0+30+0 5
SRF040
SRF041

Stručna praksa
Računovodstveno-financijsko poduzetničko projektiranje

0/30+0/30+0+240/0 9
UKUPNO:   135+0+135+0 31

 


III. GODINA – 60 ECTS

V. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SRF025 Financijsko računovodstvo II 30+0+30+0 7
SRF026 Porez na dodanu vrijednost 30+0+30+0 7
SRF027 Osiguranje i reosiguranje 30+0+30+0 5
SRF028 Računovodstvo novčanih tokova 30+0+30+0 5
  Izborni predmet I    
UKUPNO:   120+0+120+0 24

 

Izborni predmeti V. semestra
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SRF029 Burzovno poslovanje 30+0+30+0 6
SRF030 Poslovno komuniciranje 30+0+30+0 5
SRF031 Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika 30+0+30+0 5

 

VI. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava (P+S+V+T) ECTS
SRF032 Porez na dohodak 30+0+30+0 6
SRF033 Javna nabava 30+0+30+0 5
SRF034 Poduzetništvo 30+0+30+0 5
  Izborni predmet II    
SRF039 Završni rad 0+30+0+0 10
UKUPNO:   90+30+90+0 31

 

Izborni predmet VI. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava ECTS
SRF035 Računovodstvo obrtnika 30+10+20+0 5
SRF037 Posebni porezi 30+20+10+0 5
SRF038 Računovodstvo neprofitnih organizacija 30+0+30+0 5


*Napomena: Studenti prve godine studija imaju pravo upisa vannastavne sportske aktivnosti, ukupno 30 nastavnih sati po semestru. Programe ove aktivnosti bit će prezentiran studentima prije početka svake akademske godine.